Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x1 x2 sao cho

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Tìm những quý hiếm của tham mê số m nhằm hàm số: y = 1 3 m x 3 - ( m - 1 ) x 2 + 3 m - 2 x + 1 6

đạt cực trị tại x 1

A. 1 - 6 2 B. 1

C. 2

D. Đáp án khác


*

Ta có: y" = m x 2 - 2 ( m - 1 ) x + 3 ( m - 2 )

Yêu cầu của bài tân oán tương tự y’ = 0 gồm nhị nghiệm biệt lập x 1 ; x 2 t h ỏ a m ã n 4 x 1 + 3 x 2 = 3


Tìm những giá trị của tđắm đuối số m để hàm số: y = 1 3 m x 3 - ( m - 1 ) x 2 + 3 ( m - 2 ) x + 1 6 đạt cực trị tại x 1 , x 2 vừa lòng x 1 + 2 x 2 = 1

A. 1 - 6 2 .

Bạn đang xem: Tìm m để hàm số đạt cực trị tại x1 x2 sao cho

*

C. m ∈ 1 - 6 2 ; 1 + 6 2 0 .

D. m = 2 .


Chọn B

y " = m x 2 - 2 ( m - 1 ) x + 3 ( m - 2 )

Yêu cầu của bài xích tân oán ⇔ y " = 0 có nhị nghiệm sáng tỏ x 1 , x 2 thỏa mãn: x 1 + 2 x 2 = 1

*

*

*

*


Cho hàm số y = 2 3 x 3 + ( m + 1 ) 2 + ( m 2 + 4 m + 3 ) x đạt cực trị tại x 1 , x 2 . Giá trị lớn số 1 của biểu thức A = x 1 x 2 - 2 ( x 1 + x 2 ) bằng

A. 9 2

B. 9 2

C. 1

D. 4


Bài 1.Cho hàm số: y = 1/3 x3- mx2+(m2- m + 1)x + 1. Với giá trị làm sao của m thì hàm số đạt cực to trên điểm x = 1

Bài 2.Cho hàm số y = 1/3 x3+ (m2- m + 2) x2+ (3m2+ 1)x + m - 5. Tìm m để hàm số đạt rất đái trên x = -2 .

Bài 3.Cho hàm số y = 1/3 x3- (m+1) x2+ (m2+ 2m)x + 1 (m là tđắm say số). Tìm toàn bộ tmê say số thực m nhằm hàm số đạt cực tè tại x = 2.

Bài 4.Tìm toàn bộ tham số thực m để hàm số y = (m-1)x4- (m2- 2) x2+ 2016 đạt cực tè tại

x = -1.

Bài 5.Tìm quý hiếm của tđam mê số m nhằm hàm số y = x3/3 +(2m - 1)x2+ (m - 9)x + 1 đạt cực tiểu tại

x = 2 .

Đừng hỏi tại sao tui ngu!!!

Giúp.com.vn


Lớp 12 Tân oán
0
0
Gửi Hủy

Tìm giá trị của ttê mê số m nhằm hàm số

a) y = x 3 + (m + 3) x 2 + mx – 2 đạt rất tè trên x = 1

b) y = −( m 2 + 6m) x 3 /3 − 2m x 2 + 3x + 1 đạt cực lớn trên x = -1;


Lớp 12 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

a) y′ = 3 x 2 + 2(m + 3)x + m

y′ = 0 ⇔ 3 x 2 + 2(m + 3)x + m = 0

Hàm số đạt cực trị tại x = 1 thì:

y′(1) = 3 + 2(m + 3) + m = 3m + 9 = 0 ⇔ m = −3

lúc kia,

y′ = 3 x 2 – 3;

y′′ = 6x;

y′′(1) = 6 > 0;

Suy ra hàm số đạt rất tiểu trên x = 1 Lúc m = 3.

b) y′ = −( m 2 + 6m) x 2 − 4mx + 3

y′(−1) = − m 2 − 6m + 4m + 3 = (− m 2 − 2m – 1) + 4 = −(m + 1)2+ 4

Hàm số đạt cực trị tại x = -1 thì :

y′(−1) = − ( m + 1 ) 2 + 4 = 0 ⇔ ( m + 1 ) 2 = 4

*

Với m = -3 ta tất cả y’ = 9 x 2 + 12x + 3

⇒ y′′ = 18x + 12

⇒ y′′(−1) = −18 + 12 = −6

Suy ra hàm số đạt cực đại tại x = -1.

Xem thêm: Soạn Mĩ Thuật Lớp 7 Bài 10: Vẽ Tranh Cuộc Sống Quanh Em Lớp 7

Với m = 1 ta có:

y′ = −7 x 2 − 4x + 3

⇒ y′′ = −14x − 4

⇒ y′′(−1) = 10 > 0

Suy ra hàm số đạt rất đái tại x = -1

Kết luận: Hàm số vẫn mang đến đạt cực lớn trên x = -1 Lúc m = -3.


Đúng 0

Bình luận (0)

call S là tập các quý hiếm dương của tđắm say số m sao cho hàm số y = x 3 - 3 m x 2 + 27 x + 3 m - 2 đạt rất trị trên x 1 , x 2 vừa lòng x 1 - x 2 ≤ 5 . Biết S=(a;b>. Tính ab-a

A. T = 51 + 6

B. T = 61 + 3

C. T = 61 - 3

D. T = 51 - 6


Lớp 0 Toán thù
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Call S là tập các quý hiếm dương của tđê mê số m làm thế nào cho hàm số y = x 3 - 3 m x 2 + 27 x + 3 m - 2 đạt rất trị tại x 1 , x 2 vừa lòng x 1 , x 2 ≤ 5 . Biết S = (a;b>. Tính T = 2b - a.

A. T = 51 + 6

B. T = 61 + 3

C. T = 61 - 3

D. T = 51 -6


Lớp 12 Toán
1
0
Gửi Hủy

Chọn C.

+) Ta có

*
*

+) Theo trả thiết hàm số đạt rất trị tại ⇔ phương trình (1)tất cả 2 nghiệm phân biệt

*
*

+) Với điều kiện (*) thì pmùi hương trình (1)gồm nghiệm x 1 , x 2 , theo Vi-ét ta có:

*

+) Ta lại có

*
*

*

+) Kết vừa lòng (*), (**) và ĐK mdương ta được:

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho hàm số y = m 3 x 3 + ( m - 2 ) x 2 + ( m - 1 ) x + 2 , cùng với m là tyêu thích số thực. Tìm tất cả những quý hiếm thực của tyêu thích số m thế nào cho hàm số đạt cực lớn trên điểm x 1 cùng đạt cực tè tại điểm x 2 thỏa mãn x 1

A. 0

B. m ≤ 0

C. 5 4

D. Không trường thọ m thỏa mãn


Lớp 12 Tân oán
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Tìm tất những quý giá thực của tsi mê số m nhằm hàm số y = 1 3 x 3 + ( m + 3 ) x 2 + 4 ( m + 3 ) x + m 3 - m đạtcực trị trên x 1 , x 2 thỏa mãn - 1

A. - 7 2

B. - 3 .

Xem thêm: Tips Để Học Tiếng Anh Lớp 5 Qua Mạng Hiệu Quả Nhất, Ioe: Hấp Dẫn

*

D. - 7 2 .


Lớp 12 Toán thù
1
0
Gửi Hủy

Chọn A

*

Hàm số có 2 cực trị ⇔ y " = 0 tất cả nhì nghiệm sáng tỏ x 1 , x 2 thỏa mãn: - 1

*

*


Đúng 0

Bình luận (0)

Tìm tất các cực hiếm thực của tsay mê số m để hàm số y = 1 3 x 3 + ( m + 3 ) x 2 + 4 ( m + 3 ) x + m 3 - m đạt cực trị trên x 1 , x 2 vừa lòng -2

A. m

B. m

C. m

D. m>3


Lớp 12 Tân oán
1
0
Gửi Hủy

+ Ta có: y"=x2+ 2(m+3)x + 4(m+3)

Yêu cầu của bài toán thù tường đương y’ =0 bao gồm hai nghiệm phân biệtx1; x2thỏa mãn:-2 x1x2

*

*

*

Chọn C


Đúng 0

Bình luận (0)
tinycollege.edu.vn


Chuyên mục: Kiến thức thú vị