Tìm nghiệm của đa thức lớp 7

     
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 1 Bài 9 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2. x = -2; x = 0 và x = 2 có phải là các nghiệm của đa thức x3 – 4x hay không? Vì sao ?
Bạn đang xem: Tìm nghiệm của đa thức lớp 7

*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2

Trả lời câu hỏi 2 Bài 9 trang 48 SGK Toán 7 Tập 2. Trong các số cho sau, với mỗi đa thức, số nào là nghiệm của đa thức?


*
Bài 54 trang 48 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 54 trang 48 SGK Toán 7 tập 2. Kiểm tra xem:


*
Bài 55 trang 48 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 55 trang 48 SGK Toán 7 tập 2. Tìm nghiệm của đa thức


*
Bài 56 trang 48 sgk toán 7 - tập 2

Giải bài 56 trang 48 SGK Toán 7 tập 2. Đố: Bạn Hùng nói: "Ta chỉ có thể viết được một đa thức một biến có một nghiệm bằng 1".


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 1 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7
Xem thêm: Toán 8 Bài 7: Giải Bài Toán Bằng Cách Lập Phương Trình Tiep Theo

*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 2 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 3 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 4 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 9 - Chương 4 – Đại số 7


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

Đăng ký để nhận lời giải hay và tài liệu miễn phí

Cho phép tinycollege.edu.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các lời giải hay cũng như tài liệu miễn phí.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị