Tìm số nguyên x biết

     Bạn đang xem: Tìm số nguyên x biết

*
vẫn trả lời2 mon 2, 2017vày Nguyễn Thị Thu ThủyCử nhân(1.6k điểm)

a) ( x + 5 ).(x-4)=0 x+5=0 hoặc x-4=0 x=-5 hoặc x=4

b) (x-1).(x-3)=0 x-1=0 hoặc x-3=0 x=1 hoặc x=3

c) (3-x).(x-3)=0 3-x=0 hoặc x-3=0 x=3

d) x.(x+1)=0 x=0 hoặc x+1=0 x=0 hoặc x= -1


*
vẫn trả lời2 tháng 2, 2017vì chưng Lưu AnTiến sĩ(11.3k điểm)
*
đang trả lời3 mon 2, 2017do ꧁༺ꀘꍏꁴꍏꀘꀤ༻꧂Thạc sĩ(5.8k điểm)

a) (x+5).(x-4)=0 x+5=0 hoặc x-4=0 x=-5 hoặc x=4

b) (x-1).(x-3)=0 x-1=0 hoặc x-3=0 x=1 hoặc x=3

c) (3-x).(x-3)=0 3-x=0 hoặc x-3=0 x=3

d) x.(x+1)=0 x=0 hoặc x+1=0 x=0 hoặc x= -1


*
đang trả lời5 mon 2, 2017vì chưng Thuys sociuTiến sĩ(10.4k điểm)


Xem thêm: Luật Pháp Thời Lê Sơ Có Điểm Nào Giống Và Khác Luật Pháp Thời Lý Trần

a) (x+5).(x-4)=0 x+5=0 hoặc x-4=0 x=-5 hoặc x=4

b) (x-1).(x-3)=0 x-1=0 hoặc x-3=0 x=1 hoặc x=3

c) (3-x).(x-3)=0 3-x=0 hoặc x-3=0 x=3

d) x.(x+1)=0 x=0 hoặc x+1=0 x=0 hoặc x= -1


*
vẫn trả lời7 tháng 6, 2017vì mai loanThạc sĩ(9.7k điểm)

a) (x+5).(x-4)=0 x+5=0 hoặc x-4=0 x=-5 hoặc x=4

b) (x-1).(x-3)=0 x-1=0 hoặc x-3=0 x=1 hoặc x=3

c) (3-x).(x-3)=0 3-x=0 hoặc x-3=0 x=3

d) x.(x+1)=0 x=0 hoặc x+1=0 x=0 hoặc x= -1


Tìm tập hợp các số nguyên ổn x a, 4x - 5 Chia không còn cho 3x + 1 b, 3x - 5 Chia không còn mang đến 2x + 1 c, 2x - 3 Chia hết mang đến x + 1 d, 3x + 2 Chia không còn cho 2x -1 e, 2x - 1 Chia hết cho x + 3 Giúp mik nkhô giòn nkhô nóng nhé 
a, x - 43 = (35 - x) - 48 b, 305 - x + 14 : 18 + (x - 23) c, x + (- 31) - (- 42) = - 45 d, 13 - |x| = |- 4| e , = 27

tinycollege.edu.vn Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài bác tập, thương lượng bài tập từ bỏ lớp 1 đến lớp 12 với dìm giải thuật hối hả, thuận lợi, miễn phí được tin dùng do 60.000 học sinh cả nước
Xem thêm: Câu 3: Hãy Xác Định Vì Sao Xương Hầm Lâu Thì Bở ?Help Tra Cứu & Tìm Kiếm Đáp Án Của Câu Hỏi

Phần thưởng trọn hằng thángHạng 1: 200.000 đồngHạng 2: 100.000 đồngHạng 3: 50.000 đồngHạng 4-10: 20.000 đồng

Chuyên mục: Kiến thức thú vị