Tìm số tự nhiên để chia hết cho . trả lời:

     

Không triển khai phép phân chia, hãy search số dư khi phân tách từng số sau đây cho (2), đến (5):

(813); (264); (736); (6547).

Bạn đang xem: Tìm số tự nhiên để chia hết cho . trả lời:


Điền chữ số vào dấu * để được số(overline 54* )thỏa mãn điều kiện:

a) Chia hết mang lại (2);

b) Chia hết đến (5.)


Điền chữ số vào dấu * để được(overline*85) thỏa mãn nhu cầu điều kiện:

a) Chia hết mang đến 2; b) Chia hết mang đến 5.


Dùng bố chữ số (4, 0, 5), hãy ghxay thành những số tự nhiên có bố chữ số không giống nhau vừa lòng điều kiện:

a) Số kia phân chia không còn cho (2);

b) Số đó phân chia hết cho (5).


Đánh dấu "X" vào ô tương thích trong các câu sau:

Câu

Đúng

Sai

a) Số có chữ số tận cùng bằng 4 thì phân chia hết cho 2.

b) Số phân chia hết đến 2 thì có chữ số tận cùng bởi 4.

c) Số phân chia hết đến 2 với phân tách không còn mang lại 5 thì bao gồm chữ số tận thuộc bằng 0.

d) Số phân tách hết cho 5 thì bao gồm chữ số tận thuộc bằng 5.


Tìm số thoải mái và tự nhiên bao gồm nhị chữ số, các chữ số kiểu như nhau, hiểu được số kia phân chia không còn mang đến (2) và phân tách cho (5) thì dư (3.)


Ô đánh thứ nhất thành lập năm như thế nào ?Ô đánh thứ nhất Thành lập và hoạt động năm (n = overlineabbc), trong số ấy (n) (vdots) (5) và (a, b, c ∈ left1; 5; 8 ight\) ((a, b, c) khác nhau).


Bài 1. Tìm số thoải mái và tự nhiên nhỏ tuổi tốt nhất tất cả bố chữ số phân chia không còn mang đến 2 nhưng lại không phân chia không còn cho 4

Bài 2. Chứng minc rằng tích của nhị số tự nhiên và thoải mái tiếp tục phân chia hết cho 2

Bài 3. Viết một vài bao gồm 3 chữ số khác nhau, từng chữ số là 1 phần tử của tập phù hợp (A = , 1, 5\) và số kia chia hết mang lại 5.


Bài 1.

Xem thêm: Essential 25000 English - Câu Hỏi Của Fan Cuồng Vinzoi

Chứng tỏ rằng một trong những gồm tận cùng là 5 thì bình phương thơm của chính nó chia hết mang lại 25

Bài 2. Tổng 710 + 1 bao gồm phân chia hết đến 2 và 5 không?

Bài 3. Tổng S = 1 + 2 + 3 + ...+ 2010 có phân tách hết cho 5 không?


Bài 1. Chứng tỏ rằng 316 – 1 phân chia hết đến 2 với 5

Bài 2. Dùng 3 chữ tiên phong hàng đầu, 5, 0 để viết các số bao gồm bố chữ số phân tách không còn cho cả 2 và 5


Bài 1. Chứng tỏ số: 13! + 910 – 1 phân chia không còn cho tất cả 2 cùng 5

Bài 2. Điền chữ số tương thích vào vết * nhằm số 13 + (overline 12* ) phân tách hết mang đến 5


Bài 1. Chứng tỏ rằng số n(n + 3) luôn luôn phân tách không còn mang lại 2, cùng với bất kỳ số tự nhiên n nào

Bài 2. Chứng tỏ rằng số: 138 – 1 gồm tận thuộc là 0

Bài 3. Điền chữ số phù hợp vào lốt * nhằm số (123 + overline 12* ) chia hết mang đến 2


Bài 1. Chứng tỏ: n2 + n + 1 không phân tách không còn cho 2, với tất cả (n ∈mathbb N)

Bài 2. Tìm toàn bộ những số tự nhiên và thoải mái n sao cho 1 + 3 + 5 + ...+ (2n – 1) chia hết cho 5


Bài 1.

Xem thêm: 5 Bài Văn Tả Con Chó Nhà Em Lớp 5, Tả Con Chó Nhà Em

Chứng tỏ: 1 + 3 + 5 + ...+ 2009 chia hết đến 5

Bài 2. Tìm chữ số tận thuộc của A = 1 + 25 + 39 + 413


Quote Of The Day

*
“Two things are infinite: the universe và human stupidity; và I"m not sure about the universe.”


Chuyên mục: Kiến thức thú vị