Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng

     
... d: 2 31 2 2x y z+ += =− và mp(P): 2x+y-z-5=0.3/ d: 2 1 1 2 3 5x y z− + −= =− và mp(P): 2x+y+z-8=0.TÌM TỌA ĐỘ GIAO ĐIỂM CỦA ĐƯỜNG THẲNGĐƯỜNG THẲNGBài 3: Tìm tọa độ giao điểm của ... 3: Cho đường thẳng d:3 4 31 2 1x y z− − += =− và mặt phẳng (P): 2x+y+z-1=0Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (P).Bài 4: Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng d: 1 2 11 ... Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng và mặt phẳng .Bài 1:1/ Cho đường thẳng d:1 2 23x ty tz t= += −= và mặt phẳng (P): 2x-y+5z-4=0=0 Tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng...

Bạn đang xem: Tìm tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng


*

Vận dụng phương trình tham số của đường thẳng vào bài toán “Tìm tọa độ của điểm. Viết phương trình của đường thẳng trong không gian”


... : 2x + y - 2z + 9 = 0a. Tìm tọa độ điểm I∈d sao cho khoảng cách từ I đến mp(P) bằng 2. b. Tìm tọa độ giao điểm A của đường thẳng d và mặt phẳng (P). Viếtphương trình đường thẳng ∆ nằm trong ... phương trình tổng quát của đường thẳng trong không gian không được sử dụng nữa nên các bài toán dạng" Tìm tọa độ các điểm. Viếtphương trình các đường thẳng trong không gian& quot; chủ yếu sử ... số của đường thẳng vào bài toán“Tìm tọa độ của điểm. Viết phương trình của đường thẳng trong không gian Trên cơ sở các kiến thức đã được trình bày ở SGK Hình học 12 và vậndụng tính chất: Trong...
*

*

... Ví dụ 3: Trong không gian tọa độ Oxyz, cho hai điểm A(1; 3; -3), B(3; 4; -1)1. Viết phương trình chính tắc của đường thẳng AB. 2.

Xem thêm: Kompilasi Hukum Islam - Tạp Chí Điện Tử Doanh Nhân Và Pháp Lý

Viết phương trình tham số của đường thẳng AB.ABb. ... uuurxzyPQOdMVí dụ 1: Trong không gian toạ độ Oxyz, cho đường thẳng d có phương trình tham số: x = – 1 – 3t y = 2 + t z = t1. Hãy tìm 1 vectơ chỉ phương của d. 2. Xác định tọa độ của các điểm thuộc ... học tập số 2) hai mặt phẳng (P), (Q) cắt nhau được giao tuyến là đường thẳng d1. Tìm hai điểm A và B trên đường thẳng d. 2. Tìm một vectơ chỉ phương của d. Trong không gian toạ độ Oxyz, cho...
*

*


Chuyên mục: Kiến thức thú vị