tính chất hình vuông

Trong toán học tập, hình vuông vắn là một trong những trong mỗi khối hình cần thiết số 1, được dạy dỗ xuyên thấu ở những cấp độ phổ thông. Vì vậy, nhằm ôn lại lý thuyết về hình vuông vắn, ngày ngày hôm nay tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong tìm hiểu hiểu tính hóa học của hình vuông vắn và các yếu tố xoay xung quanh hình vuông vắn nhé!

Bạn đang xem: tính chất hình vuông

1. Hình vuông là gì?

      tính hóa học của hình vuông

     Hình vuông ABCD

Trong hình học tập Euclid, hình vuông vắn là hình tứ giác đều, tức với 4 cạnh đều bằng nhau và 4 góc đều bằng nhau (4 góc vuông). cũng có thể coi hình vuông vắn là hình chữ nhật với những cạnh đều bằng nhau, hoặc là hình thoi với 2 đàng chéo cánh đều bằng nhau.

Tọa phỏng Descartes của những đỉnh của một hình vuông vắn với tâm ở gốc hệ tọa phỏng và từng cạnh lâu năm 2 đơn vị chức năng, tuy vậy song với những trục tọa phỏng là (±1, ±1). Phần vô của hình vuông vắn cơ bao hàm toàn bộ những điểm (x0, x1) với -1 xi 1.

Một hình vuông vắn với tứ đỉnh A, B, C, D được kí hiệu theo lần lượt là ABCD.

2. Các đặc thù của hình vuông

Ngoài những đặc thù mới nhất, hình vuông vắn với toàn bộ những đặc thù của hình chữ nhật và hình thoi, bao gồm:

 • - 2 đàng chéo cánh đều bằng nhau, vuông góc và uỷ thác nhau bên trên trung điểm của từng đàng.
 • - Có 2 cặp cạnh tuy vậy tuy vậy.
 • - Có 4 cạnh đều bằng nhau.
 • - Có một đàng tròn trĩnh nội tiếp và nước ngoài tiếp bên cạnh đó tâm của tất cả hai tuyến đường tròn trĩnh trùng nhau và là uỷ thác điểm của hai tuyến đường chéo cánh của hình vuông vắn.
 • - 1 đàng chéo cánh tiếp tục phân tách hình vuông vắn trở thành nhì phần với diện tích S đều bằng nhau.
 • - Giao điểm của những đàng phân giác, trung tuyến, trung trực đều trùng bên trên một điểm.
 • - Có toàn bộ đặc thù của hình chữ nhật, hình thoi và cả hình thang cân nặng.

3. Dấu hiệu phân biệt hình vuông

Một hình tứ giác là một trong những hình vuông vắn nếu mà nó thoả mãn một trong mỗi đòi hỏi sau:

 • - Hình chữ nhật với nhì cạnh kề đều bằng nhau.
 • - Hình chữ nhật với hai tuyến đường chéo cánh vuông góc.
 • - Hình chữ nhật với cùng 1 đàng chéo cánh là phân giác của một góc.
 • - Hình thoi với cùng 1 góc vuông.
 • - Hình thoi với hai tuyến đường chéo cánh đều bằng nhau.
 • - Hình bình hành với cùng 1 góc vuông và nhì cạnh kề đều bằng nhau.
 • - Hình tứ giác với phỏng lâu năm những cạnh a, b, c, d tuy nhiên với diện tích S vì như thế 50% tổng bình phương 2 cạnh đối lập.

4. Hình nào là sau đấy là hình vuông?

Có thật nhiều phương pháp để phân biệt đâu là hình vuông vắn. Cách thịnh hành nhất cơ qua loa việc minh chứng nó với rất đầy đủ những tín hiệu phân biệt. Dưới đấy là một số trong những ví dụ và điều giải mang lại ví dụ cơ.

Ví dụ 1: Cho hình tại đây, chất vấn tứ giác AEDF là hình gì? Vì sao?

                             tính hóa học của hình vuông

Ta có: EA⊥AF, DF⊥AF (hình vẽ)

⇔ EA // DF (tính hóa học tuy vậy song)

Ta có: DE⊥AB, AF⊥AB (hình vẽ)

⇔ DE // AF (tính hóa học tuy vậy song)

Xét tứ giác AEDF với EA // DF, DE // AF (cmt) 

⇔ Tứ giác AEDF là hình bình hành (định nghĩa)

Xét hình bình hành AEDF với đàng chéo cánh AD là phân giác của góc A (∠EAD = ∠DAF = 45°)

⇒ Tứ giác AEDF là hình thoi.

Xét hình thoi AEDF với ∠BAC = ∠EAD + ∠DAF = 45°+45° = 90º

⇒  Tứ giác AEDF là hình vuông vắn.

Ví dụ 2: Cho hình vuông vắn ABCD. Trên AB, BC, CD, DA lấy theo đuổi trật tự những điểm E, K, P.., Q sao mang lại AE = BK = CP = DQ. Hỏi tứ giác EKPQ là hình gì? Vì sao?

                                  tính hóa học của hình vuông

Ta có: AB = BC = CD = DA (giả thiết)

AE = BK = CP = DQ (giả thiết)

Suy ra: EB = KC = PD = QA

* Xét ΔAEQ và ΔBKE, tớ có:

AE = BK (giả thiết)

A = B = 90º

QA = EB (chứng minh trên)

Suy ra: ΔAEQ = ΔBKE (c.g.c) ⇒ EQ = EK (1)

* Xét ΔBKEvà ΔCPK,tớ có: BK = CP (giả thiết)

B = C = 90º

EB = KC (chứng minh trên)

Suy ra: ΔBKE = ΔCPK (c.g.c) ⇒ EK = KP (2)

* Xét ΔCPK và ΔDQP, tớ có: CP = DQ (giả thiết)

C = D = 90º

DP = CK (chứng minh trên)

Xem thêm: điện thoại cảm ứng đầu tiên

Suy ra: ΔCPK = ΔDQP (c.g.c) ⇒ KP = PQ (3)

Từ (1), (2) và (3) suy ra: EK = KP = PQ = EQ

Hay tứ giác EKPQ là hình thoi.

Mặt khác: ΔAEQ = ΔBKE

⇒ ∠(AQE) = ∠(BKE)

Mà ∠(AQE) + ∠(AEQ) = 90º

⇒ ∠(BEK) + ∠(AEQ) = 90º

⇒ ∠(BEK) + ∠(QEK) + ∠(AEQ ) = 180o

Suy ra: ∠(QEK) = 180º - (∠(BEK) + ∠(AEQ)) = 180º - 90º = 90º

Vậy tứ giác EKPQ là hình vuông vắn.

Ví dụ 3: Hình chữ nhật ABCD với AB = 2AD. Gọi P.., Q theo đuổi trật tự là trung điểm của AB, CD. Gọi H là uỷ thác điểm của AQ và DP, gọi K là uỷ thác điểm của CP và BQ. Chứng minh rằng PHQK là hình vuông vắn.

  tính hóa học của hình vuông

* Xét tứ giác APQD, tớ có: AB // CD (gt) hoặc AP // QD

AP = AB (gt)

QD = 50% CD (gt)

Suy ra: AP = QD

Hay tứ giác APQD là hình bình hành.

Lại có: ∠A = 90º

Suy đi ra tứ giác APQD là hình chữ nhật.

Mà AD = AP = 50% AB

Vậy tứ giác APQD là hình vuông vắn.

⇒ AQ ⊥ PD (tính chất hình vuông) ⇒ ∠(PHQ) = 90º (1)

HP = HQ (tính chất hình vuông)

* Xét tứ giác PBCQ, tớ có: PB // CD

PB = 50% AB (gt)

CQ = 50% CD (gt)

Suy ra: PB = CQ nên tứ giác PBCQ là hình bình hành (vì với cùng 1 cặp cạnh đối tuy vậy song và vì như thế nhau)

∠B = 90º suy đi ra tứ giác PBCQ là hình chữ nhật

PB = BC (vì nằm trong vì như thế AD = 50% AB)

Vậy tứ giác PBCQ là hình vuông

⇒ PC ⊥ BC (tính chất hình vuông) ⇒ ∠(PKQ) = 90º (2)

PD là tia phân giác ∠(APQ) (tính chất hình vuông)

PC là tia phân giác ∠(QPB) (tính chất hình vuông)

Suy ra: PD ⊥ PC (tính hóa học nhì góc kề bù) ⇒ ∠(HPK) = 90º (3)

Từ (1), (2) và (3) suy đi ra tứ giác PHQK là hình vuông vắn.

Trên đấy là tính hóa học của hình vuông vắn và toàn cỗ kỹ năng xoay xung quanh hình vuông vắn. Rất khao khát những em hoàn toàn có thể thu nhận đảm bảo chất lượng được yếu tố này, và kể từ cơ hoàn toàn có thể giải được những Việc hình khó khăn và trở thành thích hợp với cỗ môn hình học tập này nhé!

Xem thêm: dsds