tính giá trị biểu thức lớp 3

Bài tập dượt tính giá trị biểu thức lớp 3

Bạn đang xem: tính giá trị biểu thức lớp 3

Các dạng bài xích tập dượt tính giá trị biểu thức lớp 3 được update vừa đủ chắc chắn rằng sẽ hỗ trợ chúng ta học viên đơn giản và dễ dàng thực hiện bài xích tập dượt tương tự ôn luyện và gia tăng kỹ năng và kiến thức hiệu suất cao môn Toán lớp 3. Dưới đấy là tóm lược lý thuyết và bài xích tập dượt về tính giá trị biểu thức lớp 3.

Tính độ quý hiếm biểu thức lớp 3

KIẾN THỨC CẦN NHỚ

I. Lý thuyết tính giá trị biểu thức lớp 3

1. Khái niệm về biểu thức và độ quý hiếm của biểu thức:

  • Biểu thức số học tập bao hàm những số được nối cùng nhau vày những phép tắc tính.
  • Giá trị của biểu thức: Là thành phẩm sau khoản thời gian triển khai những phép tắc tính nhập biểu thức.

2. Các dạng biểu thức và trật tự triển khai phép tắc tính:

- Biểu thức chỉ chứa chấp những phép tắc tính nằm trong cường độ ưu tiên: Cộng, trừ hoặc nhân, chia: Thực hiện tại phép tắc tính kể từ trái khoáy thanh lịch nên.

- Biểu thức chứa chấp những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, chia:

Thực hiện tại nhân phân tách trước, nằm trong trừ sau;

- Biểu thức chứa chấp vệt ngoặc ( ) :

Thực hiện tại phép tắc tính nhập ngoặc trước, ngoài ngoặc sau.

Ví dụ 1: Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 93 : 3 x 7                                                           b) 15 x 7 : 5

Hướng dẫn:

a) 93 : 3 x 7 = 31 x 7 = 217

b) 15 x 7 : 5 = 105 : 5 = 21

Ví dụ 2: Viết những biểu thức sau và tính độ quý hiếm những biểu thức đó:

a) Tính tích của 15 và 4 rồi cùng theo với 42.

b) Tính tổng của 98 và 37 rồi trừ cút 74.

Hướng dẫn:

a) 15 x 4 + 42 = 60 + 42 = 102.

b) 98 + 37 - 74 = 135 - 74 = 61.

Ví dụ 3: Em hái được 12 nhành hoa, chị hái được 13 nhành hoa. Sau cơ cả nhị người mẹ gói số hoa một vừa hai phải hái trở thành 5 bó. Hỏi từng bó đem từng nào bông hoa?

Hướng dẫn:

Em và chị hái được số hoa là:

12 + 13 = 25 (bông)

Mỗi bó hoa đem số bông là:

25 : 5 = 5 (bông)

Đáp số: 5 bông.

Ví dụ 4: Tính độ quý hiếm những biểu thức sau:

a) 99927 : (10248:8 – 1272)

b) (10356×5 – 780) : 6

Hướng dẫn:

a) 99927 : (10248:8 – 1272) = 99927 : (1281 - 1272) = 99927 : 9 = 11103.

b) (10356×5 – 780) : 6 = (51780 - 780) : 6 = 51000 : 6 = 8500

Ví dụ 5: Tính nhanh chóng độ quý hiếm của biểu thức:

a) 52 + 37 + 48 + 63

b) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

Hướng dẫn:

a) 52 + 37 + 48 + 63

= 52 + 48 + 37 + 63

= 100 + 100

= 200

b) 24 x 5 + 24 x 3 + 24 x 2

= 24 x (5+3+2)

= 24 x 10

= 240

II. Trường ăn ý biểu thức không tồn tại chứa chấp vệt ngoặc đơn ().

1. Trong biểu thức chỉ chứa chấp những phép tắc tính nằm trong hoặc phép tắc tính trừ hoặc chứa chấp cả phép tắc tính nằm trong, trừ thì tao triển khai tính độ quý hiếm của biểu thức theo đòi trật tự kể từ trái khoáy thanh lịch nên.

Ví dụ:

a,

15 + 6 + 23 + 82 + 9

= 21 + 23 + 82 + 9

= 44 + 82 + 9

= 126 + 9

= 135

Hoặc 15 + 6 + 23 + 82 + 9

= 21 + 105 + 9

= 126 + 9

= 135

b,

425 - 34 - 102 - 97

= 391 - 102 - 97

= 289 - 97

= 192

Hoặc 425 - 34 - 102 - 97

= 391 - (102 + 97)

= 391 - 199

= 192

c, 2020 + 364 - 986 + 251 - 378

= 2384 - 986 + 251 - 378

= 1398 + 251 - 378

= 1649 - 378

= 1271

2. Trong biểu thức chỉ chứa chấp những phép tắc tính nhân hoặc phép tắc tính phân tách hoặc chứa chấp cả phép tắc tính nhân, phân tách thì tao triển khai tính độ quý hiếm của biểu thức theo đòi trật tự kể từ trái khoáy thanh lịch nên.

Ví dụ : a,

15 × 6 × 23 × 82

= 90 × 23 × 82

= 2070 × 82

= 169 740

Hoặc 15 × 6 × 23 × 82

= 90 × 1886

= 169 740

b,

17388 : 138 : 14 : 3

= 126 : 14 : 3

= 9 : 3

= 3

Xem thêm: code x2 kinh nghiệm blox fruit update 18

Hoặc 17388 : 138 : 14 : 3

= 126 : (14 × 3)

= 126 : 42

= 3

c,

173404 : 563 : 28 × 102 : 34

= 308 : 28 × 102 : 34

= 11 × 102 : 34

= 1122 : 34

= 33

Hoặc 173404 : 563 : 28 × 102 : 34

= 308 : 28 × 3

= 11 × 3

= 33

3. Trong biểu thức chứa chấp những phép tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì tao triển khai nhân, phân tách trước, nằm trong , trừ sau.

Chú ý: +) Nếu phép tắc nhân và phép tắc phân tách đem nhập biểu thức ko đứng ngay lập tức kề cùng nhau nhưng mà trong những phép tắc tính nhân, phân tách cơ đem vệt phép tắc tính nằm trong hoặc phép tắc tính trừ thì tao hoàn toàn có thể triển khai bên cạnh đó cả phép tắc tính nhân và phép tắc phân tách cơ. Sau này lại nối tiếp xét những vệt phép tắc tính còn sót lại nhập biểu thức và nối tiếp triển khai theo đòi quy tắc vẫn nêu.

Ví dụ : 128 × 2 + 367 × 3 - 895 + 476 × 4 - 2018 + 182

= 256 + 1101 - 895 + 1904 - 2018 + 182

= 1357 - 895 + 1904 - 2018 + 182

= 462 + 1904 - 2018 + 182

= 2366 - 2018 + 182

= 348 + 182

= 530

Hoặc 128 × 2 + 367 × 3 - 895 + 476 × 4 - 2018 + 182

= 256 + 1101 - 895 + 1904 - 2018 + 182

= 1357 - 895 + 1904 - (2018 - 182)

= 462 + 1904 - 1836

= 2366 - 1836

= 530

+) Nếu phép tắc nhân và phép tắc phân tách đem nhập biểu thức đứng ngay lập tức kề cùng nhau thì tao triển khai theo đòi trật tự kể từ trái khoáy thanh lịch nên chứ không hề nên là triển khai phép tắc nhân trước rồi cho tới phép tắc phân tách. Sau này lại nối tiếp xét những vệt phép tắc tính còn sót lại nhập biểu thức và nối tiếp triển khai theo đòi quy tắc vẫn nêu.

Ví dụ : 195615 : 945 × 13 - 356 + 1024

= 207 × 13 - 356 + 1024

= 2691 - 356 +1024

= 2335 + 1024

= 3359

B. Trường ăn ý biểu thức đem chứa chấp vệt ngoặc đơn () thì tao triển khai những phép tắc tính nhập ngoặc đơn trước, những phép tắc tính bên phía ngoài ngoặc đơn sau. (Thứ tự động triển khai phép tắc tính như trên).

Ví dụ: 2020 - (18 × 87 - 1333: 31 - 1206 )

= 2020 - ( 1566 - 43 - 1206)

= 2020 - ( 1523 - 1206)

= 2020 - 317

= 1703

***) Ngoài những tình huống áp dụng trật tự triển khai phép tắc tính như vẫn nêu bên trên thì nên xem xét với tình huống tính độ quý hiếm biểu thức như sau:

a. 136 × 5 - 1368 + 884

= 680 - 1368 + 884

= 680 + 884 - 1368

= 1564 - 1368

= 196

b. 758 - 1312 - 657 + 2020

= 758 + 2020 - 1312 - 657

= 2778 - (1312 + 657)

= 2778 - 1969

= 809

III. BÀI TẬP VẬN DỤNG:

1. 3620 + 759 – 1267 – 105

2. 97864 + 25318 – 68425 + 1076

3. 975 – 278 + 25 – 273 + 207

4. 432 + 5768 – 1429 – 1238

5. 225 × 6 × 32 × 68

6. 157 × 28 × 103 × 2

7. 80319 : 123 × 74 × 105

8. 71172 : 659 : 9 × 376

9. 89 × 504 : 126 : 2

10. 756 × 34 : 17 × 359 : 126

11. 516 × 73 - 4915 + 7018

12. 326 × (1234 - 215) - 40786 - 3612

13. 126672 : 609 × 85 – 243 × 34 - 1409 +1591

14. 264795 : 417 + 728 – 913 +1326 : 13

15. 102 × 391 – 391 : 17 – 12876

16. 22392 – 253484 : 308 × 15 + 3027

17. (2456 + 204 ×146 – 20504) : 326

18. 342 : 57 × 30584 - 10584 + 9416

19. 21789 + 768 × 125 - 9600 : 320

20. 1094 × (8856 : 12 - 42) - 109947 + 34201

21. 4988 + 3815 : 109 × 697 – 25148

22. 60296 + (164 × 203 – 23192 : 892 + 18459 – 1459 × 32)

23. 4789 – 324 × 12 – 387 + 113

24. 2320 + 1122 : 22 – (47736 : 312 +2009) – 200

25. 2910 – 910 : (276 : 3 – 168 × 2 : 4 + 27) – 884

26. 14364 : 19 + 20020 – 278 × 63

27. 4890 – (483 × 6 – 6399 : 9) : 3

28. 215 – 4125 : (5202 : 34 × 15 – 2020) + 2019 × 26

29. 15 × 4 - 71 + 30

30. 38 – 38 : 2 × 7 + 149

31. 135 – 96 : 8 × 7 + 24 – 83 + 17

32. 1098 – 98 × 17 – 1527 + 3802

33. 258 – 144 × 15 : 8 – 1364 + 3291

34. 1898 – 72 : (36 × 4 : 9 – 9 – 4 + 6) - 2020 + 546

35. 136 – 48 : (648 : 9 :4 – 25 + 11) - 189 + 273

Ngoài Các dạng bài xích tập dượt tính giá trị biểu thức lớp 3, với tư liệu hữu ích giải toán lớp 3 được update và biên soạn rõ ràng và cụ thể, dễ nắm bắt đem đến cho những em học viên sự tiện lợi tương tự thích nghi được giải những Việc 3 tương quan cho tới tính độ quý hiếm biểu thức. Không chỉ mất vậy, tư liệu này còn làm chúng ta học viên đơn giản và dễ dàng rộng lớn Lúc lần rời khỏi cách thức thực hiện toán giải tốt nhất có thể cho chính bản thân mình và trau dồi được những tài năng tốt nhất có thể mang lại bạn dạng thân ái. Hãy nằm trong rèn luyện tăng những bài xích tập dượt Toán 3 không giống nhé:

  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Đọc, ghi chép, đối chiếu những số đem tía chữ số
  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Cộng, trừ những số đem tía chữ số (không nhớ)
  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Cộng những số đem tía chữ số (có lưu giữ một lần)
  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Ôn tập dượt về hình học
  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Trừ những số đem tía chữ số (có lưu giữ một lần)
  • Bài tập dượt Toán lớp 3: Ôn tập dượt về giải toán

Như vậy, VnDoc.com vẫn gửi cho tới chúng ta Các dạng bài xích tập dượt tính giá trị biểu thức lớp 3. Bên cạnh đó, những em học viên hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm môn Toán lớp 3 nâng lên và bài xích tập dượt môn Toán lớp 3 vừa đủ không giống, nhằm học tập chất lượng tốt môn Toán rộng lớn và sẵn sàng cho những bài xích ganh đua đạt thành phẩm cao. Ngoài ra thì những em hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng Lý thuyết Toán 3, Toán lớp 3, Giải bài xích tập dượt Toán 3 bên trên trang chủ.

Xem thêm: kiểm tra phạt nguội đăng kiểm