Toán lớp 4 ôn tập

Sở đề ôn tập hè cổ môn Toán thù lớp 4 năm 2021 tất cả 10 đề thi, góp các em học viên lớp 4 ôn tập, luyện giải những dạng tân oán từ cơ phiên bản mang đến cải thiện.Nhờ đó, các em sẽ được làm thân quen cùng với các bài tập trắc nghiệm, trường đoản cú luận để thay thật chắc chắn kỹ năng, chuẩn bị thật xuất sắc cho năm học tập 2021 - 2022 tới đây đạt công dụng cao. Vậy mời những em cùng theo dõi và quan sát nội dung cụ thể trong nội dung bài viết tiếp sau đây của tinycollege.edu.vn:

Sở đề ôn tập htrằn môn Toán lớp 4

Đề ôn tập hè môn Tân oán lớp 4 - Đề 1Đề ôn tập htrằn môn Toán lớp 4 - Đề 2Đề ôn tập hnai lưng môn Toán thù lớp 4 - Đề 3Đề ôn tập hè cổ môn Toán lớp 4 - Đề 4

Đề ôn tập hè môn Toán lớp 4 - Đề 1

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:Số 93 085 đọc là:a) Chín nghìn ba mươi trăm tám mươi lăm. ☐
b) Chín trăm cha mươi trăm tám mươi năm. ☐c) Chín mươi cha nghìn không trăm tám mươi lăm. ☐2. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:Số lớn nhất vào các số: 85 091; 85 190; 58 901; 58 910.A. 85 091 B. 85 190C. 58 901D. 58 9103. Đúng ghi Đ, sai ghi S:Điền dấu (>, a) 60 240 > 60 000 + 200 + 4 ☐b) 60 240 c) 60 240 = 60 000 + 200 + 4 ☐4. Khoanh vào chữ cái đặt trmong câu trả lời đúng: Nếu a= 8 260 thì giá trị biểu thức 35 4đôi mươi - a : 4 là:A. 2 065 B. 8 855C. 6 790D. 33 3555. Khoanh vào chữ đặt trmong câu trả lời đúng:Một tổ công nhân trong những năm ngày làm được 425 dụng cụ. Hỏi với mức làm nhỏng thế thì vào 9 ngày thì tổ người công nhân đó làm được bao nhiêu dụng cụ?A. 657 B. 675C. 765D. 7566. a) Sắp sếp các số sau theo thứ tự từ bé đến lớn: 37 109; 29 815; 48 725; 19 624; trăng tròn 001
b) Sắp sếp các số sau theo thứ tự từ lớn đến bé: 65 008; 72 912; 84 109; 12 754; 39 7897.Tính cực hiếm của biểu thức sau:a) 7 536 – 124 x 5 b) (7 536 + 124) : 58. Tìm X, biết:a) 3 408 + X = 8 034 b) X – 1 276 = 4 324c) X x 8 = 2 016 d) X : 6 = 2 0259. Một hình chữ nhật có chiều dài 24 cm, chiều rộng bằng 1/4 chiều dài. Tính chu vi và không gian hình chữ nhật đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 4 ôn tập

Đề ôn tập hnai lưng môn Tân oán lớp 4 - Đề 2

1. Viết số tự nhiên có năm chữ số khác nhau:a) Lớn nhất là:b) Bé nhất là:2. Đúng ghi Đ:, không nên ghi S: Cho năm chữ số: 2; 4; 0; 5 và 7a) Số lớn nhất có năm chữ số sự khác biệt được lập từ 5 chữ số đó là:75 04274 50275 420b) Số bé nhất có năm chữ số khác nhau được lập từ 5 chữ số đó là:24 57002 457trăng tròn 4573. Khoanh vào chữ đặt trmong câu trả lời đúng:Hiệu của số lẻ nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau và số chẵn lớn nhất có ba chữ số:A. 9 023B. 9 327C. 9 237D. 9 2364. Khoanh vào chữ để trước đáp số đúng: Một hình vuông có diện tích là 100 cm2. Chu vi hình vuông đó là:A. 25 cmB. 40 cm2C. 40 cm5. Viết số vào ô trống:Tính giá trị của biểu thức:
aBiểu thức498 + 8 x a072 – a x 9823 x a – 97696 : a x 5
6. Viết biểu thức rồi tính giá trị của biểu thức:a) Nhân 6 với tổng của 1 328 và 2 107.…………………………………………….……………………………………………b) 10 318 trừ đi tích của 728 và 6..…………………………………………….……………………………………………7.

Xem thêm:

Hãy viết hầu như các số có 3 chữ số khác nhau từ bốn chữ số sau: 0; 1; 2; 3.Bài giải.…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………………………………8.

Xem thêm: Các Ví Dụ Về Hoán Dụ Là Gì, Lấy Ví Dụ Về 10 Kiểu Hoán Dụ

Một hình chữ nhật có chiều dài rộng chiều rộng 6 m. Nếu giữ nguyên ổn chiều rộng và gấp đôi chiều dài lên 4 lần thì được một hình chữ nhật mới có chiều dài hơn chiều rộng 51m. Tính chu vi và không gian của hình chữ nhật đó.Bài giải.…………………………………………….…………………………………………….…………………………………………….……………………………………………

Đề ôn tập htrằn môn Toán lớp 4 - Đề 3

1. Nối mỗi chữ số với cách phát âm đúng của nó:a) 840 2151) Tám trăm bốn mươi hai nghìn ko trăm mười lămb) 842 0152) Tám trăm bốn mươi nghìn hai trăm mười lămc) 408 1253) Bốn trăm tám mươi mốt nghìn nhì trăm linc lămd) 481 2054) Bốn tăm linc tám nghìn một trăm hai mươi lăm
2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:Số258 016735 394812 057109 502Giá trị của chữ số 550 000500505Đúng/ Sai
3. Điền dấu ( >, 678 645 95 976700 000 699 998

Đề ôn tập hè môn Toán thù lớp 4 - Đề 4

1. Khoanh vào chữ để trmong câu trả lời đúng:a) Số bé nhất có 6 chữ số mà số hàng nghìn là 5, chữ số hàng chục là 2 là:A. 115 120B. 115 021C. 105 020D. 150 120b) Số chẵn lớn nhất có 6 chữ số là:A. 888 888B. 989 898C. 999 899D. 999 9982. Đúng ghi Đ, không đúng ghi S:Số nhỏ nhất có 6 chữ số chẵn là: 100 000 ☐Số nhỏ nhất có 6 chữ số khác nhau là: 102 345 ☐Số lớn nhất có 6 chữ số sự khác biệt là: 987 654 ☐Số lớn nhất có 6 chữ số chẵn là: 999 998 ☐3. Khoanh vào chữ đặt trmong câu trả lời đúng:Số bé nhất có 6 chữ số mà tổng 6 chữ số bằng 3 là:A. 101 010B. 100 011C. 100 002 chiều. 210 000
4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:Điền dấu ( >, 524 008 …… 500 000 + đôi mươi 000 + 4 000 + 8a) 524 008 > 500 000 + đôi mươi 000 + 4 000 + 8 ☐b) 524 008 c) 524 008 = 500 000 + trăng tròn 000 + 4 000 + 8 ☐5. Cho các chữ số 0, 2, 4, 6. Viết hầu như các số có 4 chữ số khác nhau.Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………6. Tìm một số có 3 chữ số biết chữ số hàng trăm gấp 5 lần chữ số hàng đối kháng vị và tổng 3 chữ số bằng số nhỏ nhất có 2 chữ số.Bài giải………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………tinycollege.edu.vn tệp tin PDF hoặc Word về xem thêm trọn cỗ đề ôn tập htrần môn Toán thù lớp 4

Chuyên mục: Kiến thức thú vị