Toán lớp 9 bài 3

     
*
Trả lời câu hỏi 1 Bài 3 trang 12 SGK Tân oán 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 12 SGK Toán thù 9 Tập 1. Tính với so sánh:


*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 3 trang 13 SGK Toán thù 9 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Tính...

Bạn đang xem: Toán lớp 9 bài 3


*
Trả lời câu hỏi 3 Bài 3 trang 14 SGK Toán thù 9 Tập 1

Giải Trả lời câu hỏi Bài 3 trang 14 SGK Toán thù 9 Tập 1. Tính


*
Trả lời thắc mắc 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1

Trả lời thắc mắc 4 Bài 3 trang 13 SGK Toán 9 Tập 1. Rút ít gọn những biểu thức sau (với a với b ko âm)...

Xem thêm: Mách Mẹ Cách Pha Nước Muối 0.9, Cách Pha Nước Muối Sinh Lý Súc Miệng Như Thế Nào


*
Bài 17 trang 14 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài 17 trang 14 SGK Tân oán 9 tập 1. Áp dụng nguyên tắc khai phương một tích, hãy tính:


*
Bài 18 trang 14 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài 18 trang 14 SGK Toán thù 9 tập 1. Áp dụng quy tắc nhân những căn bậc hai, hãy tính.


*
Bài 19 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài bác 19 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Rút ít gọn những biểu thức sau:


*
Bài đôi mươi trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài trăng tròn trang 15 SGK Toán thù 9 tập 1. Rút gọn những biểu thức sau:


*
Bài 21 trang 15 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài xích 21 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Knhì pmùi hương tích 12.30.40 được:


*
Bài 22 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán thù 9 tập 1. Biến thay đổi các biểu thức dưới dấu cnạp năng lượng thành dạng tích rồi tính


*
Bài 23 trang 15 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài 23 trang 15 SGK Toán thù 9 tập 1. Chứng minh.


*
Bài 24 trang 15 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 24 trang 15 SGK Toán 9 tập 1. Rút ít gọn gàng với search quý giá (có tác dụng tròn đến chữ số thập phân sản phẩm 3) của những cnạp năng lượng thức sau:


*
Bài 25 trang 16 sgk Toán 9 - tập 1

Giải bài 25 trang 16 SGK Tân oán 9 tập 1. Tìm x biết:


*
Bài 26 trang 16 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài bác 26 trang 16 SGK Toán 9 tập 1. So sánh


*
Bài 27 trang 16 sgk Tân oán 9 - tập 1

Giải bài bác 27 trang 16 SGK Tân oán 9 tập 1. So sánh


Chuyên mục: Kiến thức thú vị