Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. biết tuổi em bằng 2/3 tuổi anh. tuổi anh hiện nay là

     
*Bạn đang xem: Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. biết tuổi em bằng 2/3 tuổi anh. tuổi anh hiện nay là

*

Tổng số tuổi của hai anh em là 30 tuổi. Anh hơn em 6 tuổi. Tính tuổi của mỗi cá nhân.


*
Nhóm học tập facebook miễn phí đến teen 2k4: fb.com/groups/hoctap2k4/

*
Đồng giá bán 250k 1 khóa huấn luyện lớp 3-12 ngẫu nhiên trên tinycollege.edu.vn. Đăng ký ngay!

*
Thi online trên ứng dụng VietJaông chồng. Tải ngay!


*

*


CHINH PHỤC 200 CÂU TN TỔNG HỢP - NẮM TRỌN NGỮ PHÁP TIẾNG ANH - Livestream TIẾNG ANH cô MAI ANH
Xem thêm: Em Hãy Viết Một Đoạn Văn Tả Về Một Người Thân Yêu Của Em, Văn Mẫu Lớp 2, Đặc

Viết số thích hợp vào vị trí chấm:

a) 200kg = ....... tạ b) 80 yến = ......... tạ

b) 24 000 kilogam = ........... tấn d) 3 giờ 10 phút ít = .......... phút


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚPhường 3-12, tinycollege.edu.vn HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*


Chuyên mục: Kiến thức thú vị