Câu hỏi của dương tiến đạt

Bài 1.

Bạn đang xem: Câu hỏi của dương tiến đạt

Hiện giờ anh hơn em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa Khi em 10 tuổi thì anh từng nào tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Lúc này anh hơn em 5 tuổi thì cho tới Khi em 10 tuổi thì anh vẫn hơn em 5 tuổi.

Lúc đó tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. Năm ni con 8 tuổi, bà mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đó 2 năm tuổi bà mẹ cùng cùng với tuổi nhỏ là bao nhiêu?

Giải:

Trước trên đây 2 năm tuổi con là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước trên đây 2 năm tuổi chị em là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước trên đây 2 năm tuổi bà bầu cùng với tuổi bé là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. Lúc này tuổi ông cùng tuổi cháu cùng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là từng nào tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi cùng cháu cũng thêm 3 tuổi. Do đó sau 3 năm nữa tổng thể tuổi của ông với con cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi tiếp sau đây 3 năm, Tùng từng nào tuổi?

Giải:

Trước trên đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng hiện nay là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng dưới đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. Hiện giờ Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi chúng ta Mai bằng tuổi Hồng bây chừ thì tổng số tuổi của tía bạn là bao nhiêu?

Giải:

Trong thời điểm này tổng số tuổi bố bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện giờ Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy Khi Mai bằng tuổi Hồng thì từng chúng ta thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau 2 năm nữa toàn bô tuổi của tía các bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6.

Xem thêm: Hãy Đọc Ngay Bài Này Nếu Bạn Đang Yêu Bạn Gái Hơn Tuổi Về Ra Mắt, Mẹ Đòi

Lúc ông 60 tuổi thì mẹ 30 tuổi cùng tuấn mới gồm 5 tuổi. Năm ni mẹ 35 tuổi. Hỏi năm nay ông từng nào tuổi, Tuấn từng nào tuổi?

Giải:

Từ cơ hội chị em cha mươi tuổi đến hiện giờ 35 tuổi, bà bầu sẽ tạo thêm một số tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

khi kia ông cùng Tuấn mọi cá nhân cũng tăng lên 5 tuổi.

Tuổi ông bây giờ là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn bây chừ là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai rộng Tùng 2 tuổi với kém Hải 2 tuổi. Đào hơn Mai 3 tuổi. Hỏi ai những tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? Người những tuổi độc nhất vô nhị hơn bạn ít tuổi duy nhất là mấy tuổi?

Giải:

*

Theo sơ đồ: Đào những tuổi tốt nhất. Tùng không nhiều tuổi duy nhất.

Đào hơn Tùng một trong những tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬPhường. TỰ LUYỆN

Câu 1:Lúc bấy giờ cha Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng cộng tuổi của ông nội Lan cùng cha Lan khi tuổi ông nội Lan bởi tuổi bố Lan hiện nay nay?

Gợi ý: Từ tuổi của tía Lan cùng ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội và ba.

Khi ông nội Lan bằng tuổi ba Lan hiện nay thì ông nội 38 tuổi, từ đó ta tính được tuổi ba lúc đó.

Câu 2: Lúc bấy giờ Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng thể tuổi của 2 ba bé Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Câu 3:Lúc này anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng thể tuổi của nhì bạn bè Lúc tuổi em bởi tuổi anh hiện nay nay?

Câu 4: Năm nay Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi Khi tuổi Hoa bằng tuổi bà mẹ bây chừ thì cơ hội kia tổng cộng tuổi của nhì mẹ bé Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: Trong thời điểm này nhỏ 8 tuổi, người mẹ 33 tuổi. Tính toàn bô tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: khi nhỏ 8 tuổi thì bà bầu 35 tuổi. Tính tổng cộng tuổi 2 bà mẹ bé Khi con đôi mươi tuổi.

Xem thêm: Toán Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5 Nang Cao Có Đáp Án (Phần 2), Cách Giải Dạng Toán Tỉ Số Phần Trăm Lớp 5

Câu 7:Năm ni Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, Tâm 9 tuổi. Đến lúc tuổi Hà bởi tuổi của Tâm bây chừ thì cơ hội kia tổng thể tuổi của 3 chúng ta là từng nào tuổi?

Câu 8: Năm nay, An kém nhẹm ông số tuổi ngay số lớn số 1 bao gồm nhì chữ số nhưng tích hai chữ số của nó bởi 16. Vậy 8 năm sau, An kém nhẹm ông bao nhiêu tuổi?

Câu 9:Hiện nay tuổi của ba em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính tổng thể tuổi của bố em với bà nội em cách đó 10 năm.

Câu 10: Hiện nay Minch 10 tuổi, người mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà nước ngoài Minh bởi toàn bô tuổi của 2 mẹ con Minch sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà nước ngoài Minc hiện nay nay?


Chuyên mục: Kiến thức thú vị