Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

bài tập trắc nghiệm Lịch sử 12 Bài 21. XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC, ĐẤU TRANH CHỐNG ĐẾ QUỐC MĨ VÀ CHÍNH QUYỀN SÀI GÒN Ở MIỀN NAM (1954-1965)

Phần I: Nhận biết.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lịch sử 12 bài 21

Câu 1. Đại hội đại biểu VN lần máy III của Đảng (9-1960) diễn ra trong toàn cảnh lịch sử

A. Cách mạng nhị miền Nam-Bắc bao gồm bước tiến quan trong.

B. Cách mạng miền Nam toàn nước đang đứng trước rất nhiều trở ngại.

C.Cách mạng ngơi nghỉ Miền Bắc đã cản lại sự tiêu hủy nặng nại của Mĩ.

D. Cách mạng miền Nam chạm chán cạnh tranh, biện pháp mạng miền Bắc thành công

Câu 2. Nội dung “bình định miền Nam trong 2 năm” , là planer quân sự chiến lược làm sao dưới đây của Mĩ?

A. Kế hoạch Xtalây Taylo.Kế hoạch Giônxơn Mac-namara.Kế hoạch định bắt đầu của Mĩ.Kế hoạch Đờ-Lát Đờ-tát-Xi-nhi.

A. Chống bình định.

B. Phá ấp kế hoạch.

C. Đồng khởi.

D. Trừ gian khử ác.

Câu 4. Nhiệm vụ của Cách mạng miền Nam toàn nước sau 1954 là

A. chống lại sự phun phá với nỉm bom kịch liệt của cơ quan ban ngành Mĩ-Diệm

B. hàn đính lốt thương thơm cuộc chiến tranh, phục sinh và cách tân và phát triển kinh tế.

C. liên tiếp giải pháp mạng dân tộc bản địa dân người chủ dân, tiến hành thống tốt nhất đất nước.

D. tiến hành đương đầu vũ trang để vượt mặt chiến tranh xâm lăng của Mỹ, Diệm.

Câu 5. Quyết định cơ bạn dạng của Hội nghị Ban chấp hành Trung ương lần sản phẩm công nghệ 15 (1-1959) là gì?

A.Dùng chống chọi ngoại giao nhằm tấn công đổ ách thông trị Mĩ – Diệm.

B.Nhờ sự hỗ trợ của những nước ngoài nhằm tiến công Mĩ – Diệm.

C.Giành tổ chức chính quyền bằng tuyến phố chiến đấu tự do.

D.Nhân dân miền Nam sử dụng đấm đá bạo lực cách mạng đánh đổ quyền Mĩ – Diệm.

A. Chiến lược “chiến tranh sệt biệt”.

B. Chiến lược “chiến tranh cục bộ”.

C. Chiến lược “cả nước hóa chiến tranh”.

D. Chiến lược “chiến tranh solo phương”.

Câu7. Âm cơ mưu bản của kế hoạch “Chiến ttrẻ ranh sệt biệt” của Mĩ thực hiện nghỉ ngơi miền Nam cả nước là gì?

A. Dùng fan Việt tiến công tín đồ Việt.

B.Tiêu khử lực lượng của ta.

C.Kết thúc cuộc chiến tranh.

D.Lấy chiến tranh nuôi chiến tranh.

Câu 8: trong những sai trái của cuộc cải tân ruộng khu đất (1954-1957) là

A. qui nhằm cán cỗ đảng viên thành địa nhà.

B. vạc động quần bọn chúng cách tân ruộng khu đất.

C. thực hiện tín đồ cày bao gồm ruộng, bớt đánh, sút thuế.

D. đấu tố tràn ngập qui nhằm mục tiêu thành phần địa chủ.

Câu 9. Sau thành công của trào lưu “Đồng khởi” sinh hoạt miền Nam Việt Nam, Mĩ chuyển thanh lịch chiến lược chiến tranh nào?

A.“Chiến tnhãi ranh sệt biệt”.

B.“Chiến trỡ ràng solo phương”.

C.“Chiến tma lanh Cục bộ”.

D.“đất nước hình chữ S hóa chiến tranh”.

A. Quân Anh.

B. Quân Pháp.

C. Quân Trung hoa dân quốc.

D. Quân nước Nhật.

Câu 11. Thắng lợi như thế nào tiếp sau đây không đóng góp thêm phần làm cho vỡ nợ trọn vẹn kế hoạch “Chiến tranh con sệt biệt” của Mĩ ngơi nghỉ miền Nam Việt Nam?

A. Vạn Tường.

B. An Lão.

C. Đồng Xoài.

D. Ba Gia.

Câu 12.Thắng lợi quân sự chiến lược làm sao của quân dân miền Nam đóng góp thêm phần có tác dụng vỡ nợ trọn vẹn kế hoạch “Chiến tnhóc quánh biệt” của Mĩ?

A. An Lão.

B.Vạn Tường.

C. Ấp Bắc.

D. Núi Thành.

Phần II: Thông phát âm.

Câu 1. Thắng lợi nào sau đây minh chứng quân dân miền Nam có khả năng vượt qua chiến lược “Chiến tranh ma quánh biệt” của Mĩ ?

A.Chiến thắng Bình Giã.

B.Chiến chiến hạ Ấp Bắc.

C.Chiến chiến hạ Vạn Tường.

D. Chiến win Đồng Xoài.

Câu 2. Nội dung làm sao sau đây không phải ý nghĩa sâu sắc của phong trào “Đồng Khởi” (1959-1960)?

A. Buộc Mĩ yêu cầu rút quân về nước.

B. Làm lung lay tận cội cơ quan ban ngành Ngô Đình Diệm.

C.Cách mạng miền Nam chuyển từ bỏ rứa giữ lại gìn lực lượng quý phái cố gắng tấn công.

D.Giáng đòn nặng trĩu nề vào chế độ thực dân mới của Mĩ.

Câu 3. Hội nghị như thế nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng lần sản phẩm 15 vẫn bao gồm đưa ra quyết định gì?

A. Để dân chúng miền Nam chiến đấu bằng tuyến phố chủ yếu trị.

B. Để quần chúng miền Nam sử dụng đấm đá bạo lực giành cơ quan ban ngành.

C. Để quần chúng miền Nam tranh đấu bằng con đường vũ trang.

D. Để nhân miền Nam chống chọi bởi con phố nước ngoài giao.

Câu 4. Chiến win làm sao của quân và dân ta khắc ghi sự phá sản cơ phiên bản của “Chiến tranh con quánh biệt” (1961-1965) của Mĩ?

A.Ba Gia.

B. An Lão.

C. Ấp Bắc.

D. Bình Giã.

Câu 5. Âm mưu của Mĩ đối với miền Nam toàn quốc sau hiệp nghị Giơnevơ 1954 là

A. biến miền Nam thành ở trong địa kiểu dáng bắt đầu.

B. biến hóa nước ta thành Thị phần tiêu trúc mặt hàng hoá của Mĩ.

C. bưa quân nhóm Mĩ vào miền Nam.

D. phá hoại những các đại lý tài chính của ta.

Câu 6. Sau khi Pháp rút ít khỏi nước ta, Mĩ sẽ tất cả hành động gì?

A.Biến việt nam làm cho địa thế căn cứ quân sự tiến tấn công China.

B. Biến việt nam thành thị phần tiêu thú mặt hàng hoá của Mĩ.

C.Trực tiếp chuyển quân team vào ráng quân Pháp.

D.Đưa đàn tay không nên Ngô Đình Diệm lên nuốm chính quyền.

Câu 7. Điều khoản làm sao vào Hiệp định Giơrievơ 1954 Lúc quân Pháp rút khỏi VN, đang không thực hiện?

A. Để lại quân đội sinh hoạt miền Nam.

B. Để lại cố gắng vấn quân sự chiến lược khoác áo dân sự.

C. Phá hoại những đại lý kinh tế tài chính của ta.

D.Chưa triển khai cuộc hội đàm tổng tuyển cử thống tốt nhất hai miền Nam – Bắc.

Câu 8. Kết quả của trào lưu “Đồng khởi” là gì?

A. Phá vsinh hoạt từng mảng béo cỗ máy giai cấp của địch.

B. Lực lượng tranh bị được có mặt cùng cải cách và phát triển.

C. Ủy ban nhân dân từ bỏ quản lí tịch thu ruộng khu đất của đàn địa nhà phân chia cho dân cày nghèo.

D. Sự Thành lập và hoạt động của Mặt trận dân tộc giải pchờ miền Nam toàn nước (trăng tròn – 12 – 1960).

Câu 9. Hình thức đấu tranh như thế nào của quân với dân ta chống kế hoạch “Chiến tnhãi nhép quánh biệt” (1961-1965) làm việc miền Nam Việt Nam?

A. Đấu tnhãi nước ngoài giao.

B. Đấu toắt con vũ trang

C.Đấu tnhãi chính trị.

D. Đấu trạng rỡ chính trị kết phù hợp với tranh đấu vũ trang

Câu 10. Cuộc tiến quân lớn nhất của Mỹ trong cuộc bội phản công chiến lược mùa khô 1966- 1967 vào Đông nam giới cỗ là cuộc tiến quân nào?

Atơnbôrơ.XêđanphônGian XơnxityD.Cuộc hành quân tia nắng sao

Câu 11. Nguyên ổn nhân nào là cơ phiên bản tuyệt nhất dẫn cho trào lưu “Đồng khởi” 1959 – 1960 là

A. Mỹ – Diệm phá hoại Hiệp định Giơnevơ, thực hiện chế độ “tố cộng”, “diệt cộng”.

B. Có quyết nghị Hội nghị lần lắp thêm 15 của Đảng về đường lối CM miền Nam.

C. Do chế độ kẻ thống trị của Mĩ – Diệm khiến cho CM miền Nam bị tổn định thất nặng.

D. Mỹ Diệm phá hoại hiệp định, triển khai chiến dịch tố cộng diệt cùng, thi hành lao lý 10-59.

Xem thêm: Nhiệt Dung Riêng : Định Nghĩa ? Kí Hiệu ? Đơn Vị Nhiệt Dung Riêng Là Gì ?

Câu 12. Ngày 02- 01- 1963 đã giành được thành công vào trận như thế nào.

A. Ấp Bắc.

B. Ba Gia.

C. Đồng Xoài.

D. Vạn Tường.

Phần III: Vận dụng.

Câu 1. Chính sách nào của Mỹ- Diệm tác động khiến khó khăn với cuộc biện pháp mạng miền Nam VN từ 1954-1959?

A. Phế truất Bảo Đại chuyển Ngô Đình Diệm lên làm cho tổng thống.

B. Gạt hết quân Pháp nhằm độc chỉ chiếm miền Nam.

C. Đặt cộng sản ko kể vòng luật pháp, ra“lý lẽ 10 – 59”, công khai minh bạch chém giết.

D. Thực hiện nay chế độ “đả thực”, “bài xích phong”, “diệt cộng”.

Câu 2. Quyết định của Họp Báo Hội nghị ban chấp hành trung ương Đảng lần lắp thêm 15(1-1959) tác động ra sao cùng với bí quyết mạng miền Nam Việt Nam?

A. Phong trào chỉ nổ ra làm việc Bến Tre.

B. Phong trào nổ ra riêng biệt từng địa phương thơm.

C. Phong trào nổ ra ở các nơi.

D.Phong trào bí quyết mạng miền Nam toàn quốc mở rộng đổi mới cao trào.

Câu 3. Sự khiếu nại làm sao của quân với dân miền Nam vào cuộc kháng chiến phòng Mĩ (1954-1975) đánh dấu cách mạng miền Nam trường đoản cú thay giữ lại gìn lực lượng sang nỗ lực tấn công.

A. thắng lợi Bình Giã.B. chiến thắng Ấp Bắc.trào lưu Đồng khởi.thắng lợi Vạn Tường.

Câu 4. Trong quy trình 1954-1975 Cách mạng miền Nam tất cả phương châm ra sao trong câu hỏi tấn công đổ kẻ thống trị của đế quốc Mỹ và tay không nên, giải pchờ miền Nam, thống nhất đất nước

A. tất cả mục đích cơ bạn dạng tốt nhất.

B. gồm sứ mệnh đặc biệt quan trọng duy nhất.

C. tất cả vai trò quyết định độc nhất vô nhị.

D. bao gồm sứ mệnh đưa ra quyết định thẳng.

Câu 5. Điểm khác biệt cơ bản thân Đại hội cả nước lần thứ III của Đảng (9-1960)

cùng với đại hội lần sản phẩm II (2-1951)

A. thông qua báo cáo bao gồm trị.

B. bầu Ban chấp hành trung ương đảng.

C. xuất bản đại lý đồ dùng hóa học của công ty nghĩa buôn bản hội.

D. trải qua nhiệm vụ của cách mạng toàn nước.

Câu 6: Hạn chế của Đại hội đại biểu đất nước hình chữ S lần III của Đảng tháng 9 năm 1960 là gì?

A. Tiến hành giải pháp mạng xã hội công ty nghĩa miền Bắc.

B. Tiếp tục cuôc giải pháp mạng dân tộc bản địa dân chủ nhân dân miền Nam.

C. Đưa miền Bắc tiến nhanh hao tiến khỏe mạnh tiến bền vững lên Chủ nghĩa làng mạc hội.

D.Cả nước kết thúc bí quyết mạng dân tộc dân người sở hữu dân thống độc nhất vô nhị nước nhà.

Câu 7. Nội dung nào dưới đây là điểm không giống nhau cơ bản giữa cthánh thiện lược “Chiên ttinh ma đặc biệt” của Mĩ sống miền Nam toàn quốc 1961-1965 và chiến lược “Chiến tranh ma viên bộ” 1965-1968

A. mĩ lãnh đạo bởi lực lượng nỗ lực vấn.

B.tiến hành cuộc phá hủy sống miền Bắc.

C. sử dụng tín đồ Việt tiến công fan Việt.

D. biến hóa miền Nam đất nước hình chữ S thành ở trong địa hình dạng bắt đầu.

Câu 8. Nội dung làm sao bên dưới đó là điểm tương tự nhau cơ phiên bản giữa cthánh thiện lược “Chiên ttinh ma quánh biệt” của Mĩ sinh sống miền Nam toàn quốc 1961-1965 và chiến lược “Chiến tranh con viên bộ” 1965-1968

A. triển khai bằng lực lượng quân Mĩ.

B.tấn công quân giải pđợi ngơi nghỉ Vạn Tường Tỉnh Quảng Ngãi.

C. thay đổi miền Nam nước ta thành nằm trong địa hình dạng bắt đầu.

D. mngơi nghỉ những cuộc tiến quân “tìm kiếm diệt” “bình định” nghỉ ngơi miền Nam.

Câu 9. Nội dung như thế nào bên dưới đấy là điểm khác nhau cơ phiên bản giữa chiền đức lược “Chiến toắt con đặc biệt” của Mĩ sinh sống miền Nam VN 1961-1965 cùng chiến lược “đất nước hình chữ S hóa” cuộc chiến tranh 1969-1973 sinh sống miền Nam Việt Nam?

A.”Dùng quân Đồng minh Mĩ đánh ngưới Việt”.

B. “Lấy cuộc chiến tranh nuôi chiến tranh”.

C. “Dùng tín đồ Đông Dương tấn công tín đồ Đông”.

D. “Dùng fan Việt tấn công fan Việt”.

Câu 10.Âm mưu cần sử dụng fan Việt tiến công fan Việt trong kế hoạch kế hoạch “Chiến tranh ma quánh biệt” làm việc miền Nam đất nước hình chữ S biểu thị âm mưu nào của Mĩ?

A. Giảm xương tiết tín đồ Mĩ bên trên chiến trường.

B. tận dụng lợi thế xương huyết của tín đồ Việt.

C. Quân Mĩ cùng quân Đồng minc rút dần dần khỏi chiến tranh.

D.Tăng sức chiến tranh của quân team TP..Sài Gòn.

Câu 11. “Ấp chiến lược” được xem là “xương sống” của kế hoạch cuộc chiến tranh như thế nào Mĩ thực hiện nghỉ ngơi miền Nam Viêt Nam từ bỏ 1961-1973

A. cuộc chiến tranh quan trọng.

B. chiến tranh Cục cỗ.

C. toàn quốc hóa chiến tranh.

D. Đông Dương hóa cuộc chiến tranh.

Câu 12. Nội dung làm sao sau đây không phản chiếu đúng chân thành và ý nghĩa của phong trào “Đồng Khởi”(1959-1960) nghỉ ngơi miền Nam Việt Nam?

A. Làm vỡ nợ kế hoạch cuộc chiến tranh đặc trưng của Mỹ.

B. Giáng một đòn mạnh vào chính sách thực dân mới của Mĩ.

C. Đưa CM miền Nam chuyển từ ráng duy trì gìn lực lượng thanh lịch cụ tiến công.

D. Sự thành lập và hoạt động của mặt trận giải pngóng miền Nam đất nước hình chữ S (đôi mươi – 12 – 1960).

Phần IV:Vận dụng cao

Câu 1. Chiến lược“Chiến trỡ sệt biệt” (1961-1965) ở miền Nam toàn nước thuộc học thuyết nào của Mĩ vào chiến lược toàn cầu?

A. Phản ứng linh hoạt.

B. Ngăn uống nạt thực tế.

C. Chính sách tiềm năng.

D. Bên miệng hố chiến tranh.

Câu 2. Một trong những bài học kinh nghiệm kinh nghiệm tay nghề của Đại hội đại biểu Việt Nam lần III (9-1960) giữ lại cho công việc tạo chủ nghĩa xã hội hiện nay là?

A.Tiến hành công nghiệp hóa thôn hội nhà nghĩa, ưu tiên công nghiệp nặng.

B.Tiến nkhô nóng tiến mạnh bạo lên công ty nghĩa làng mạc hội.

C.Xây dựng nền tài chính nhà nghĩa làng hội hiện tại đại

D.Tiến hành công nghiệp hóa thôn hội nhà nghĩa cân xứng thực tế điều kiện quốc gia.

Câu 3. Hội nghị lần vật dụng 15 Ban chấp hành trung đảng (1-1959) đã còn lại bài học kinh nghiệm tay nghề làm sao đến Đảng vào quy trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam?

A. Sử dụng tuyến đường đương đầu nước ngoài giao giành cơ quan ban ngành.

B.Sử dụng bạo lực biện pháp mạng giành cơ quan ban ngành về mình dân chúng.

C. Sử dụng con đường tranh đấu vũ khí giành chính quyền.

D.Sử dụng tuyến đường tranh đấu thiết yếu trị kết hợp với tranh đấu vũ trang.

B.Xây dựng lực lượng biện pháp mạng miền Nam.

C.Giữ gìn lực lượng giải pháp mạng chuẩn bị phản công.

D. Đoàn kết toàn dân chống đế quốc cùng tổ chức chính quyền tay sai.

Câu 5.Điểm khác biệt cơ bạn dạng về kim chỉ nam kiến thiết nhà nghĩa xã hội của Đại hội đại biểu Việt Nam lần III của Đảng (9-1960) cùng với Đại hội đại biểu lần trang bị VI (12-1986) là?

A.Tiến hành công nghiệp xóm hội chủ nghĩa.

B.Xây dựng nền tởm tế ẩm tồn kho hóa những nguyên tố.

C.Tiến nkhô giòn tiến to gan lớn mật tiến vững chắc và kiên cố lên nhà nghĩa xã hội.

D.Tiến hành chế tạo nền kinh tế làng mạc hội chủ nghĩa hiện đại.

A. nhì thành công bên trên các chống một mô hình chiến tranh của Mĩ

B. rất nhiều chúng minc tài năng quân dân miền Nam rất có thể tấn công chiến lược chiến tranh bắt đầu của Mĩ.

C. đều chứng tỏ lòng tin kiên cướng bất khuất của dân chúng miền Nam đất nước hình chữ S phòng Mĩ cứu giúp nước.

D. phần đa thể hiện sức mạnh trang bị của Liên Xô với các nước buôn bản hội công ty nghĩa hỗ trợ cho biện pháp mạng Viêt nam.

Câu 7. Nội dung như thế nào dưới đó là một giữa những ưu thế của Đại hội đại biểu nước ta lần III của Đảng (9-1960)?

A.Tiến hành biện pháp social công ty nghĩa miền Bắc.

B. Đề ra trách nhiệm chiến lược cà nước với biện pháp mạng từng miền.

C. Đưa miền Bắc tiến nhanh, tiến táo tợn, tiến vững chắc và kiên cố lên nhà nghĩa xóm hội.

D. Xây dựng nền kinh tế xóm hội công ty nghĩa ưu tiên cải tiến và phát triển công nghiệp nặng trĩu.

Câu 8. trong những bài học kinh nghiệm đa số cho bí quyết mạng đất nước hình chữ S được rút ra từ những việc tổ chức triển khai thành công xuất sắc Đại hội đại biểu VN lần III (9-1960) là

A. mềm mỏng linh hoạt vào tiến hành lãnh chỉ đạo bí quyết mạng.

B. chỉ đạo giải pháp mạng cho tất cả nhì miền.

C. chỉ huy nâng cao quyết liệt mang đến giải pháp mạng miền Nam.

Xem thêm: Cận Cảnh Nhan Sắc Hot Girl Bánh Tráng Trộn Đà Lạt Sau 8 Năm Nổi Tiếng

D. triệu tập kiến tạo chủ nghĩa buôn bản hội sinh hoạt miền Bắc.

Câu 9. trong số những bài học kinh nghiệm được rút ra từ việc thực hiện cải cách ruộng khu đất (1954-1957) cho việc làm phát hành nước nhà bây giờ là gì?


Chuyên mục: Kiến thức thú vị