Trọng tâm tam giác đều

     
*


Câu hỏi trong đề:
Giải toán 7 Tập 2 Chương 3: Quan hệ giữa các nguyên tố vào tam giác. Các con đường đồng quy của tam giác !!

*
Nhóm học tập facebook miễn chi phí mang lại teen 2k8: fb.com/groups/hoctap2k8/

*
Hỏi bài tập, thầy cô VietJaông xã trả lời miễn phí!

*
Thi online trên phầm mềm VietJachồng. Tải ngay!


*
*

call trung điểm BC, CA, AB thứu tự là M, N, P.

Bạn đang xem: Trọng tâm tam giác đều

lúc đó AM, BN, CPhường đồng quy trên trung tâm G.

Ta có: ∆ABC hầu hết suy ra:

+ ∆ABC cân trên A ⇒ BN = CPhường (theo chứng tỏ bài 26).

+ ∆ABC cân nặng tại B ⇒ AM = CP.. (theo minh chứng bài 26).

⇒ AM = BN = CP (1)

Vì G là giữa trung tâm của ∆ABC đề xuất theo đặc thù mặt đường trung tuyến:

*

Từ (1) , (2) ⇒ GA = GB = GC.


CHINH PHỤC NHANH DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA VÀ GỠ BOM LT THƯỜNG GẶP - BUỔI 02-LÝ 12 - Livestream LÝ thầy VƯỢNG


*

TÍNH ĐƠN ĐIỆU BUỔI 2 (BÀI TOÁN TÌM M LIÊN QUAN TỚI HÀM BẬC 3 ) - Livestream TOÁN thầy GIANG


Chứng minch định lí:Trong một tam giác cân nặng, hai tuyến đường trung con đường ứng cùng với nhì sát bên thì bằng nhau.

Xem thêm: Bài Viết Số 5 Lớp 8 Văn Thuyết Minh, Viết Bài Tập Làm Văn Số 5 Lớp 8


điện thoại tư vấn G là trung tâm của tam giác ABC. Trên tia AG lấy điểm G" sao cho G là trung điểm của AG"

So sánh những mặt đường trung tuyến của tam giác BGG" cùng với những cạnh của tam giác ABC.


Hãy chứng tỏ định lí đảo của định lí trên:Nếu tam giác gồm hai tuyến phố trung tuyến đường đều bằng nhau thì tam giác kia cân.


hotline G là giữa trung tâm của tam giác ABC. Trên tia AG mang điểm G" sao để cho G là trung điểm của AG".

So sánh những cạnh của tam giác BGG" với những đường trung tuyến của tam giác ABC.


Cho tam giác DEF cân trên D với mặt đường trung tuyến DI.

Biết DE = DF = 13cm, EF = 10cm, hãy tính độ dài con đường trung con đường DI.
Chuyên mục: Kiến thức thú vị