Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc

Câu 6960: Trong thí nghiệm Y-âng về giao bôi ánh sáng, mối cung cấp sáng sủa S phạt bên cạnh đó nhị phản xạ gồm bước sóng là λ1= 0,42 µm và λ2=0,7 µm. Khoảng giải pháp nhị khe S1 cùng S2 là a=0,8milimet, màn ảnh (E) phương pháp nhì khe là D=2,4m. Khoảng bí quyết ngắn nhất giữa vân buổi tối lắp thêm 3 của bức xạ λ1 với vân về tối sản phẩm 5 của bức xạ λ2 là

A.

Bạn đang xem: Trong thí nghiệm y âng về giao thoa ánh sáng nguồn sáng phát đồng thời hai bức xạ đơn sắc

9,45milimet

B. 6,30mm

C. 8,15mm

D.

Xem thêm: Hòa Tan Hoàn Toàn Hỗn Hợp X Gồm Fe Và Mg Bằng Một Lượng Vừa Đủ Dung Dịch Hcl 20

6,45mm


Giải bỏ ra tiết:

Vị trí của vân tối vật dụng bố của phản xạ λ1 là:

xT3=(2k1+1).

*
  =(2.2+1)
*
.

=>xT3= 3,15.10-3m = 315mm

Vị trí của vân tối trang bị năm của bức xạ λ2 là:

xT5=(2k­2+1).

Xem thêm: Bài Văn Tả Cây Bưởi Vào Mùa Quả Chín, Bài Văn Tả Cây Bưởi Lớp 6 Hay Nhất

*
. = (2.4+1)
*
.

=> xT5= 9,45.10-3m = 9,45mm

Khoảng giải pháp giữa nhị vân buổi tối này là:

∆x= 9,45-3,15= 6,30mm


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan công ty quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành PhátChuyên mục: Kiến thức thú vị