đoạn thẳng

*
Trả lời thắc mắc Bài 10 trang 125 Toán thù 6 Tập 1

Trả lời câu hỏi Bài 10 trang 125 Tân oán 6 Tập 1 . Nếu cần sử dụng một tua dây nhằm “chia” một tkhô cứng mộc thành nhị phần đều bằng nhau thì làm cho nắm nào ?
Bạn đang xem: đoạn thẳng

*
Bài 60 trang 125 SGK Tân oán 6 tập 1

Giải bài xích 60 trang 125 SGK Toán 6 tập 1. Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B làm sao cho OA=2 cm, OB = 4centimet. a) Điểm A gồm nằm trong lòng nhị điểm O và B không ?


*
Bài 61 trang 126 SGK Tân oán 6 tập 1

Giải bài bác 61 trang 126 SGK Tân oán 6 tập 1. Cho hai tia đối nhau Ox, Ox’. Trên tia Ox vẽ điẻm A thế nào cho OA=2 cm. trên tia Ox’ vẽ điểm B thế nào cho OB= 2centimet.


*
Bài 62 trang 126 SGK Toán thù 6 tập 1

Giải bài 62 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. call O là giao điểm của hai tuyến đường trực tiếp xx’, yy’. Trên xx’ vẽ đoạn thẳng CD nhiều năm 3centimet.


*
Bài 63 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 63 trang 126 SGK Toán thù 6 tập 1. Khi làm sao ta kết luận được I là trung điểm của đoạn thẳng AB? Em hãy lựa chọn phần đông câu trả lời đúng trong các câu sau:


*
Bài 64 trang 126 SGK Toán thù 6 tập 1

Giải bài bác 64 trang 126 SGK Toán thù 6 tập 1. mang lại nhì đoạn trực tiếp AB dài 6cm. Call C là trung điểm của AB mang D và E là nhì điểm nằm trong đoạn thẳng AB làm thế nào cho AD=BE=2centimet. Vì sao C là trung điểm của DE?


*
Bài 65 trang 126 SGK Toán 6 tập 1

Giải bài 65 trang 126 SGK Toán 6 tập 1. Xem hình 64. Đo những đoạn thẳng AB, BC, CD, CA rồi điền vào địa điểm trống trong số tuyên bố sau:


*
Đề kiểm tra 15 phút - Đề hàng đầu - Bài 10 - Cmùi hương 1 - Hình học 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề tiên phong hàng đầu - Bài 10 - Chương thơm 1 - Hình học 6


*
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 2 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học tập 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 10 - Cmùi hương 1 - Hình học tập 6
Xem thêm: Bài Viết Tiếng Anh Về Người Bạn Thân Bằng Tiếng Anh (24 Mẫu)

*
Đề soát sổ 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6

Giải Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 3 - Bài 10 - Chương thơm 1 - Hình học tập 6


*
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương thơm 1 - Hình học 6

Giải Đề kiểm soát 15 phút - Đề số 4 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học tập 6


*
Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 10 - Chương thơm 1 - Hình học 6

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 5 - Bài 10 - Cmùi hương 1 - Hình học 6


*
Đề chất vấn 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 10 - Chương thơm 1 - Hình học 6

Giải Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 10 - Chương 1 - Hình học 6


*
*

*

Liên hệ | Chính sách

*
Gửi bài xích


Xem thêm: Số Tự Nhiên Chia Hết Cho 2 Và 5. Chữ Số Tận Cùng Của Là, Luyện Tập Dấu Hiệu Chia Hết Cho 2, Cho 5

*

Đăng ký nhằm nhấn lời giải tuyệt cùng tư liệu miễn phí

Cho phnghiền loigiaituyệt.com gửi các thông báo cho bạn để cảm nhận các giải mã tuyệt cũng như tài liệu miễn chi phí.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị