Trường ca những người đi tới biển của thanh thảo

Quý Khách vẫn xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và download tức thì bản rất đầy đủ của tư liệu tại đây (335.47 KB, 4 trang )
Bạn đang xem: Trường ca những người đi tới biển của thanh thảo

I. PHẦN ĐỌC HIỂU (3,0 điểm)Đọc đoạn trích tiếp sau đây và thực hiện những yêu thương cầu:Những vết chân lùi lại phía sauDấu chân in lên trên đời Cửa Hàng chúng tôi phần lớn tháng năm tthấp nhấtMười tám hai mươi sắc như cỏDàgiống như cỏYếu mềm với mạnh mẽ nhỏng cỏCơn gió lạ một chiều ko rõ rệtHoa sẵn sàng lặng lẽ trong đấtNơi đó nhất quyết mùa xuân vẫn bùng lênHơn một điều bất chợt
Chúng tôi đã đi không tiếc đời mình(Những tuổi nhị mươi làm thế nào ko tiếc)Nhưng người nào cũng tiếc nuối tuổi hai mươi thì còn bỏ ra Tổ quốc?(Trı́ch: Trường ca Những tín đồ đi tới biển khơi – Tkhô cứng Thảo)Câu 1. Tuổ i trẻ Viê ̣t Nam vào những năm thá ng khá ng chiế n chố ng Mı ̃ đươc̣ tá c giả miêu tảiThqua những từ ngữ, hı̀nh ả nh nà o? (0,5 điể m)Câu 2. Nêu chức năng của giải pháp so sá nh được áp dụng trong cá c câu thơ “Mười tám hai
mươi nhan sắc như cỏ/Dày như cỏ/Yếu mềm cùng mãnh liệt nlỗi cỏ”. (0,75 điể m)Câu 3. Anh/chị gọi ra sao về văn bản câu thơ: “Hoa chuẩn bị lặng lẽ vào đất/Nơiđó một mực mùa xuân vẫn bùng lên”? (0,75 điể m)II. PHẦ N LÀM VĂN (7,0 điểm)u.NCâu 4. Điề u anh/chi ̣trung khu đắ c nhấ t trong đoa ̣n trı́ch bên trên là gı̀? (1,0 điể m)
http://dethithu.netetCâu 1. (2,0 điểm)Hãy viết 01 đoạn văn uống (khoảng 200 chữ) trình diễn lưu ý đến của anh/chị về câu thơ đươ ̣cnêu trong đoa ̣n trı́ch ở phần Đọc hiểu:“Những tuổi hai mươi làm thế nào không tiếcNhưng ai cũng nhớ tiếc tuổi nhị mươi thì còn bỏ ra Tổ quốc?”Câu 2. (5,0 điểm)Tuỳ cây bút Sông Đà là thành quả đó nghệ thuật đẹp đẽ mà lại Nguyễn Tuân sẽ thu hoạch đượctrong chuyến du ngoạn khổ sở với hào hứng cho tới miền Tây Bắc to lớn, xa xăm của Tổ quốc, địa điểm ông


Xem thêm: Trương Bá Chi Vua Hài Kịch, Vua Hài Kịch (Hỷ Kịch Chi Vương)

TRƯỜNG trung học phổ thông ĐA PHÚC KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017Năm học: 2016-2017ĐÁ Phường Á N – THANG ĐIỂ M(Đề thi thử lần 1)Môn thi: NGỮ VĂN(Đá p á n – Thang điể m có 04 trang)Phầ nCâuI
1Điể mĐỌC HIỂ UNhững từ ngữ, hıǹ h ả nh nó i về tuổ i trẻ Viê ̣t Nam trong những năm thá ng khá ng chiế n chố ngMı:̃ trẻ nhấ t, sắ c, dà y, yế u mề m, mãnh liê ̣t, không tiế c đời mı̀ nh. (Thı́ sinc cầ n chı̉ ra ıt́ nhấ t 02từ ngữ trong cá c từ ngữ trên)Tá c du ̣ng củ a biê ̣n phá p tu từ so sá nh:- Giú p người đo ̣c dễ hıǹ h dung những đă ̣c điể m nổ i bâ ̣t củ a tuổ i 20: quyết tâm, ma ̣nh me,̃đoà n kế t, lãng ma ̣n, nhiêṭ huyế t,…- Thá i đô ̣ ngơ ̣i ca, trân tro ̣ng và tıǹ h yêu thương củ a tá c giả với những năm thá ng đep̣ doạ ̃ nhấ t củ a
cuô ̣c đời.Nô ̣i dung câu thơ: “Hoa chuẩn bị lặng lẽ vào đất / Nơi đó khăng khăng ngày xuân sẽ bùnglên” có thể hiể u:Hoa: vẻ đep̣ củ a sức ma ̣nh ý chı́ tinc thầ n, trung ương hồ n củ a tuổ i trẻMù a xuân: thắ ng lơ ̣i, thà nh quả=> Ý nghıã : Tuổ i trẻ với vẻ đep̣ trung ương hồ n, với sức ma ̣nh ý chı́ và tinch thầ n quyế t trọng điểm tiêu diêṭkẻ thù nhấ t đinḥ se ̃ già nh thắ ng lơ ̣i – đó là lời đô ̣ng viên, đồ ng thời cũ ng thể hiê ̣n niề m tintưởng củ a tá c giả với tuổ i trẻ .HS trıǹ h bà y suy nghı ̃ cá nhân, nêu rõ vı̀ sao thông điêp̣ đó có ý nghıã với em nhấ tCó thể lư ̣a đến ̣n thông điêp̣ về lı́ tưởng số ng hoă ̣c tế bào ̣t đă ̣c điể m nà o đó củ a tuổ i trẻ : kiêncường, ma ̣nh me,̃ đoà n kế t, lãng ma ̣n, nhiê ̣t huyế t,…
*
24 đề thi thử thpt quốc gia môn toán và đáp án 6 401 0


Xem thêm: Viết Đoạn Văn Chứng Minh Rằng Văn Chương Gây Cho Ta Những Tình Cảm Ta Không Có

*
Đề thi thử THPT Quốc gia môn Ngữ văn của sở GD ĐT tỉnh Quảng Ninch, tổ chức thi ngay lập tức 2832017 2 1 4

Chuyên mục: Kiến thức thú vị