Tua cuốn đậu hà lan

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hai cơ sở tương đồng là

A.sợi của cây xương dragon cùng tua cuốn sinh hoạt cây đậu Hà Lan.

Bạn đang xem: Tua cuốn đậu hà lan

B.sở hữu của loài cá cùng mang của các loại tôm.

C.chân của loại con chuột chũi cùng chân của loài dế nhũi.

D. gai của cây hoả hồng với tua của cây xương rồng


*

Đáp án A

- Hai cơ sở tương đương là: tua của cây xương dragon và tua cuốn nắn nghỉ ngơi cây đậu Hà Lan (hầu hết là biến dị của lá)

-Các ngôi trường hợp không giống không có cùng nguồn gốc → là cơ sở tương tựTrong số các cặp cơ sở sau, tất cả bao nhiêu cặp ban ngành phản chiếu bắt đầu tầm thường của những loài

I. Tua cuốn của đậu cùng sợi xương dragon.

II. Chân dế dũi cùng chân loài chuột chũi.

III. Gai hoa hồng với gai cây hoàng liên.

IV. Ruột thừa sinh sống người và ruột tịt ngơi nghỉ rượu cồn vật

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2


Trong số các cặp phòng ban sau, có bao nhiêu cặp phòng ban đề đạt bắt đầu bình thường của các loài

I. Tua cuốn của đậu cùng tua xương rồng.

II. Chân dế dũi cùng chân chuột chũi.

III. Gai hoả hồng và sợi cây hoàng liên.

IV. Ruột vượt sống fan và ruột tịt nghỉ ngơi hễ vật

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2


Cho những cặp cơ sở sau:

(1) Cánh sâu bọ cùng cánh dơi. (2) Mang cá cùng sở hữu tôm.

Xem thêm: Giáo Án Tiếng Anh 9 Unit 1 : A Visit From A Pen Pal, Unit 1 Lớp 9: A Visit From A Pen Pal

(3) Chân chuột chũi với chân dế chũi. (4) Gai cây hoàng liên cùng gai cây hoa hồng.

(5) Gai cây hoả hồng cùng gai cây xương rồng. (6) Nọc độc của rắn và nọc độc của bọ cạp.

Số cặp phòng ban tương tự như là

A.6

B.3

C.5

D.4


Cho những cặp cơ quan sau:

(1)Cánh sâu bọ cùng cánh dơi

(2)Mang cá và có tôm

(3)Chân loài chuột chũi và chân dế chũi

(4)Gai cây hoàng liên và sợi cây hoa hồng

(5)Gai cây mây với sợi cây xương Long

(6)Nọc độc của rắn với nọc độc của bọ cạp

Số cặp cơ sở giống như là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6


Cho đều ví dụ sau:

(1) Cánh dơi với cánh côn trùng.

(2) Vây ngực của cá voi cùng cánh dơi.

(3) Mang cá với mang tôm.

(4) Chi trước của thú và tay tín đồ.

(5) Chân loài chuột chũi và chân dế chũi.

(6) Gai cây xương rồng với gai cây hoả hồng.

Những ví dụ về ban ngành tương đồng là

A. (1); (3)

B. (1); (2); (5).

C.

Xem thêm: Gọi Mời Đông Nhi Bế Bụng Bầu Đi "Đòi Nợ" Cùng Ngô Kiến Huy Trong Mv Mới

(2); (4); (6)

D. (2); (4)


Cho các ví dụ về các nhiều loại cơ quan sinh sống các loài sau :

(1) Cánh của chyên ổn với cánh của các loại côn trùng

(2) Chi trước của tín đồ, cá voi, mèo...đều phải có xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn cùng xương ngón

(3) Xương cùng, ruột thừa và răng ko của người

(4) Gai xương dragon với tua cuốn của đậu Hà Lan

(5) Chân chuột chũi cùng chân dế dũi

Có từng nào ví dụ nằm trong dẫn chứng về cơ quan tương đồng?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5


Cho các cặp ban ngành sau:

I. Chân con chuột chũi và chân dế chũi. II. Gai cây hoàng liên với sợi cây hoả hồng.

III. Gai cây hoa hồng cùng gai cây xương Long. IV. Nọc độc của rắn với nọc độc của bọ cạp.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị