turn on là gì


Trang trước

Bạn đang xem: turn on là gì

Trang sau  


Cụm động kể từ Turn on sở hữu 3 nghĩa:

Nghĩa kể từ Turn on

Ý nghĩa của Turn on là:

 • Gây cho tới ai cơ nụ cười, hào hứng

Ví dụ cụm động kể từ Turn on

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Turn on:

- He really TURNS bầm ON. Anh ấy thực sự tạo ra nụ cười cho tới tôi.

Nghĩa kể từ Turn on

Ý nghĩa của Turn on là:

 • Khởi động công cụ

Ví dụ cụm động kể từ Turn on

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Turn on:

- I TURNED the radio ON to tướng get the weather forecast. Tôi nhảy đài radio nhằm nghe dự đoán khí hậu.

Nghĩa kể từ Turn on

Ý nghĩa của Turn on là:

 • Tấn công

Ví dụ cụm động kể từ Turn on

Dưới đó là ví dụ cụm động kể từ Turn on:

- The neighbour's dog TURNED ON bầm when I tried to tướng stroke it. Con chó nhà hàng quán ăn thôn tiến công tôi khi tôi nỗ lực vuốt ve sầu nó.

Một số cụm động kể từ khác

Ngoài cụm động kể từ Turn on bên trên, động kể từ Turn còn tồn tại một số trong những cụm động kể từ sau:

 • Cụm động từ Turn against

 • Cụm động từ Turn around

 • Cụm động từ Turn away

 • Cụm động từ Turn down

 • Cụm động từ Turn in

 • Cụm động từ Turn into

  Xem thêm: lang quân không như ý tập 1

 • Cụm động từ Turn off

 • Cụm động từ Turn on

 • Cụm động từ Turn out

 • Cụm động từ Turn over

 • Cụm động từ Turn to

 • Cụm động từ Turn up


Trang trước

Trang sau  

t-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jspBài viết lách liên quan

 • 160 bài học kinh nghiệm ngữ pháp giờ đồng hồ Anh hoặc nhất

 • 155 bài học kinh nghiệm Java giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 100 bài học kinh nghiệm Android giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 247 bài học kinh nghiệm CSS giờ đồng hồ Việt hoặc nhất

 • 197 thẻ HTML cơ bản

 • 297 bài học kinh nghiệm PHP

 • 101 bài học kinh nghiệm C++ hoặc nhất

 • 97 bài bác tập dượt C++ sở hữu giải hoặc nhất

 • 208 bài học kinh nghiệm Javascript sở hữu giải hoặc nhất

  Xem thêm: galaxy j2 pro