tuyệt thế linh thần

Tác giả: Bách Lý Long Hà
Thể loại: Huyền Huyễn
Loại: Truyện convert,VIP
Trạng thái: Hoàn thành
Lượt nghe:
53689
Giọng nam: 117 tập

Bạn đang xem: tuyệt thế linh thần

– Tô gia thiếu thốn công ty Tô Mạc, thức tỉnh đi ra nghịch tặc thiên võ hồn, lại bị nhận định rằng là thấp cấp nhất rác rưởi rưởi võ hồn, nhận không còn khuất nhục. . . Lại coi Tô Mạc ra làm sao vị vô nghịch tặc thiên võ hồn, một đàng quật khởi, một đàng nghịch tặc tập luyện. . .

Luyện kỳ công, được kỳ bảo, xông tuyệt địa, chiến thiên kiêu, thôn phệ vô vàn hình hài, dung ăn ý chư thiên huyết quản, ác chiến thiên hạ, tuyệt thế vô địch!

Đang nghe:

Nghe tiếp:    

1:

Tap 001 - 03:38:39

2:

Tap 002 - 04:03:11

3:

Tap 003 - 04:08:05

4:

Tap 004 - 04:01:37

5:

Tap 005 - 03:55:23

6:

Tap 006 - 03:59:44

7:

Tap 007 - 04:12:09

8:

Tap 008 - 04:04:34

9:

Tap 009 - 03:58:11

10:

Tap 010 - 04:05:33

11:

Tap 011 - 04:05:11

12:

Tap 012 - 03:52:25

13:

Tap 013 - 04:03:26

14:

Tap 014 - 03:54:32

15:

Tap 015 - 04:00:51

16:

Tap 016 - 04:00:21

17:

Tap 017 - 03:53:46

18:

Tap 018 - 03:52:09

19:

Tap 019 - 03:50:15

20:

Tap 020 - 03:50:32

21:

Tap 021 - 03:45:20

22:

Tap 022 - 03:44:44

23:

Tap 023 - 03:45:27

24:

Tap 024 - 03:43:07

25:

Tap 025 - 03:42:17

26:

Tap 026 - 03:42:21

27:

Tap 027 - 03:43:00

28:

Tap 028 - 03:47:52

29:

Tap 029 - 03:40:58

30:

Tap 030 - 03:43:05

31:

Tap 031 - 03:43:13

32:

Tap 032 - 03:43:11

33:

Tap 033 - 03:41:00

34:

Tap 034 - 03:45:58

35:

Tap 035 - 03:44:53

36:

Tap 036 - 03:42:59

37:

Tap 037 - 03:43:11

38:

Tap 038 - 03:42:50

39:

Tap 039 - 03:45:15

40:

Tap 040 - 03:44:59

41:

Tap 041 - 03:43:45

42:

Tap 042 - 03:45:47

43:

Tap 043 - 03:49:28

44:

Tap 044 - 03:45:11

45:

Tap 045 - 03:48:46

46:

Tap 046 - 03:48:36

47:

Tap 047 - 03:47:55

48:

Tap 048 - 03:49:10

49:

Tap 049 - 04:00:40

50:

Tap 050 - 03:51:37

51:

Tap 051 - 03:54:38

52:

Tap 052 - 03:54:51

53:

Tap 053 - 03:51:04

54:

Tap 054 - 03:46:09

55:

Tap 055 - 03:52:46

56:

Tap 056 - 03:49:09

57:

Tap 057 - 03:47:24

58:

Tap 058 - 03:49:10

59:

Tap 059 - 03:55:27

Xem thêm: Tìm hiểu thông tin về giải vô địch bóng đá Đông Nam Á

60:

Tap 060 - 03:44:46

61:

Tap 061 - 03:45:11

62:

Tap 062 - 03:45:43

63:

Tap 063 - 03:47:39

64:

Tap 064 - 03:44:12

65:

Tap 065 - 03:52:03

66:

Tap 066 - 03:56:39

67:

Tap 067 - 03:53:44

68:

Tap 068 - 03:55:23

69:

Tap 069 - 03:49:55

70:

Tap 070 - 04:05:03

71:

Tap 071 - 04:14:08

72:

Tap 072 - 04:02:26

73:

Tap 073 - 03:59:29

74:

Tap 074 - 04:14:28

75:

Tap 075 - 04:03:23

76:

Tap 076 - 04:01:22

77:

Tap 077 - 03:53:04

78:

Tap 078 - 03:53:46

79:

Tap 079 - 03:52:22

80:

Tap 080 - 03:53:56

81:

Tap 081 - 03:57:52

82:

Tap 082 - 03:55:37

83:

Tap 083 - 03:59:37

84:

Tap 084 - 03:50:01

85:

Tap 085 - 04:12:21

86:

Tap 086 - 04:05:54

87:

Tap 087 - 04:16:57

88:

Tap 088 - 04:23:36

89:

Tap 089 - 04:27:54

90:

Tap 090 - 04:26:54

91:

Tap 091 - 04:16:14

92:

Tap 092 - 04:06:10

93:

Tap 093 - 04:19:11

94:

Tap 094 - 04:06:25

95:

Tap 095 - 04:02:58

96:

Tap 096 - 04:12:48

97:

Tap 097 - 03:58:13

98:

Tap 098 - 04:07:26

99:

Tap 099 - 04:13:34

100:

Tap 100 - 03:58:17

101:

Tap 101 - 03:54:05

102:

Tap 102 - 04:15:17

103:

Tap 103 - 04:09:35

104:

Tap 104 - 04:47:07

105:

Tap 105 - 04:27:43

106:

Tap 106 - 04:36:01

107:

Tap 107 - 04:43:04

108:

Tap 108 - 04:44:52

109:

Tap 109 - 04:37:20

110:

Tap 110 - 04:19:34

111:

Tap 111 - 04:23:42

112:

Tap 112 - 04:17:10

113:

Tap 113 - 05:02:32

114:

Tap 114 - 04:51:51

115:

Tap 115 - 04:46:22

116:

Tap 116 - 04:39:47

117:

Tap 117 - 04:05:19

1:

Tap 001

2:

Tap 002

3:

Tap 003

Xem thêm: ngựa hoạt hình

Truyện Tuyệt Thế Linh Thần Audio nằm trong phân mục Huyền Huyễn của người sáng tác Bách Lý Long Hà. Truyện được lấy mối cung cấp kể từ Truyện convert, VIP và Hoàn trở nên với số tập luyện là 117. Các các bạn sở hữu gọi những phân mục không giống của truyện Tuyệt Thế Linh Thần bên trên đây: