ứng dụng google play

Bạn hoàn toàn có thể tự động hóa update theo lần lượt từng phần mềm Android và phần mềm Cửa mặt hàng Play hoặc cập nhất toàn bộ đồng thời. Khi update những phần mềm lên phiên bạn dạng tiên tiến nhất, các bạn sẽ được dùng những tác dụng tiên tiến nhất rưa rứa tận thưởng tính bảo mật thông tin và chừng ổn định toan cao hơn nữa.

Lưu ý quan liêu trọng:

Bạn đang xem: ứng dụng google play

 • Nếu Google xác lập rằng một bạn dạng update phần mềm hoàn toàn có thể xử lý một lỗ hổng bảo mật thông tin nguy hiểm thì Shop chúng tôi hoàn toàn có thể update một số trong những nội dung chắc chắn vô phần mềm. Những nội dung cơ hoàn toàn có thể được cập nhất bất kể cơ chế update vô phần mềm hoặc bên trên trang bị của chúng ta ra làm sao. Để hiểu biết thêm vấn đề, hãy xem thêm Điều khoản cty của Google Play.
 • Nếu các bạn dùng Google Play bên trên Chromebook, hãy mò mẫm hiểu vấn đề về hoạt động và sinh hoạt update phần mềm bên trên trên đây.

Xem thêm: Nhận khuyến mãi hoàn tiền Go88 cần tuân thủ những điều kiện gì?

Xem thêm: ggbdichj

Cách update phần mềm Android

 1. Mở phần mềm Cửa mặt hàng Google Play Google Play.
 2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, hãy nhấn vô hình tượng làm hồ sơ.
 3. Nhấn vô Quản lý phần mềm và thiết bị. Ứng dụng sở hữu bạn dạng update sẽ tiến hành gắn nhãn "Đã sở hữu bạn dạng cập nhật".
 4. Nhấn vô Cập nhật.

Cách update Cửa mặt hàng Google Play

Cách tự động hóa update toàn bộ phần mềm Android

Lưu ý: Nếu một thông tin tài khoản bên trên trang bị của chúng ta sở hữu lỗi singin thì phần mềm hoàn toàn có thể ko tự động hóa update.

Cách tự động hóa update từng phần mềm Android

 1. Mở phần mềm Cửa mặt hàng Google Play Google Play.
 2. Ở bên trên nằm trong phía bên phải, hãy nhấn vô hình tượng làm hồ sơ.
 3. Nhấn vào Quản lý phần mềm và thiết bị.
 4. Nhấn vô Quản lý, tiếp sau đó mò mẫm phần mềm mình muốn update tự động hóa.
 5. Để cởi trang "Chi tiết" của phần mềm, hãy nhấn vô phần mềm.
 6. Trên trang "Chi tiết", hãy nhấn vô hình tượng Thêm Xem thêm.
 7. Bật cơ chế Bật tự động hóa cập nhật.

Khi sở hữu bạn dạng update, phần mềm tiếp tục tự động hóa update. Để tắt tác dụng update tự động hóa, hãy tắt cơ chế Bật tự động hóa cập nhật.

Lưu ý:

 • Khi được update, một số trong những phần mềm hoàn toàn có thể tiếp tục đòi hỏi quyền mới nhất. cũng có thể các bạn sẽ cảm nhận được thông tin chất vấn coi các bạn sở hữu gật đầu đồng ý quyền mới nhất hay là không.
 • Để update phần mềm, hoàn toàn có thể bạn phải phát động lại trang bị.
 • Để mò mẫm tìm tòi một phần mềm ví dụ, hãy nhấn vô Quản lý phần mềm và thiết bịsau đó Quản lý.
 • Nếu phần mềm sở hữu bạn dạng update thì nút "Cập nhật" tiếp tục xuất hiện nay bên trên trang "Chi tiết" của phần mềm.

Tác giả

Bình luận