404 not found

     Bạn đang xem: 404 not found

*
*

Luyện thi TOEIC
Tôi sắp tới thi TOEIC
Tôi không ý muốn thi TOEIC
Hơn 6 tháng nữa tôi new thi TOEIC
*Xem thêm: Top 150 Bài Văn Tả 1 Người Thân Trong Gia Đình Em, Tả Người Thân Trong Gia Đình Lớp 5 Hay Nhất

- Quý Khách ơi cho bạn hỏi bao gồm trang web làm sao luyện thi TOEIC online xuất xắc cơ mà chia ra những cấp độ ko? Mình tìm mãi không thấy? hic
Học Tiếng Anh tiếp xúc » Kinc nghiệm học tập giờ Anh
Những kết cấu tiếng anh tuyệt theo sau là động từ nguyên mẫu

Có thể chúng ta nên tìm hiểu :

1 - to lớn afford to V + O ……………….. nỗ lực có tác dụng gì

2 - lớn agree lớn V + O …………………… chấp nhận làm cho gì

3 - to agree with so …………………... gật đầu cùng với ai

4 - lớn appear to lớn V + O ………………... nhường như

5 - to ask lớn V + O ……………………. kinh nghiệm làm cho gì

*

6 - to lớn ask sb to V st …………………… thưởng thức ai làm cho gì

7 - to decide khổng lồ V + O ……………….. quyết định có tác dụng gì

8 - to expect to lớn V + O ………………… hi vọng

9 - to lớn learn to V + O ………………….. học

10 - lớn manage khổng lồ V + O ……………….. xoay xở

11 - khổng lồ offer khổng lồ V + O ………………….. ý kiến đề nghị làm cái gi mang đến ai

12 - lớn plan to lớn V + O …………………... đặt kế hoạch

13 - lớn promise to V + O ………………. hứaluyện nghe tiếng anh giao tiếp

14 - to encourge lớn V + O ……………… khuyến khích

15 - to lớn refuse lớn V + O ………………….. trường đoản cú chối

16 - lớn threaten to lớn V + O ………………… bắt nạt dọa

17 - lớn doubt whether S + (V) + O………. nghi hoặc về cái gì đó

18 - lớn want khổng lồ V + O …………………… mong có tác dụng gì

19 - khổng lồ want sb khổng lồ V st …………………… muốn ai làm gì

20 - khổng lồ intover to V + O …………………… tất cả ý định

21 - to lớn advise sb to V + O ………………….. khuyên ổn ai làm gì

22 - lớn allow sb lớn V + O …………………… được cho phép ai có tác dụng gì

23 - khổng lồ beg sb to lớn V + O ……………………… cầu xin ai

24 - to lớn forbid to V + O ………………………. cnóng làm cho gì

25 - to invite khổng lồ V + O ………………………. mời

26 - lớn invite sb lớn V + O …………………… mời ai làm cho gì

27 - lớn persuade sb to lớn V + O ………………… tmáu phục ai có tác dụng gìtự học tập tiếng anh giao tiếp

28 - to lớn remind sb khổng lồ V + O …………………... nói ai có tác dụng gì

29 - khổng lồ teach sb lớn V + O …………………….. dạy

30 - lớn tell sb to V + O ………………………. bảo

31 - to urge sb to V + O ……………………… ân hận thúc

32 - lớn have sb V + O ………………………... nhờ

33 - to lớn make sb V + O ……………………….. bắt ép

34 - S + would lượt thích lớn V + O ………………… thích

35 - S + used lớn V + O …………………….. đã từng có lần làm cái gi (ni không có tác dụng nữa)

36 - to + encourage sb lớn V st ………………. khuyến nghị ai làm gì

37 - I + (take) + sb + (time) + khổng lồ V st anh văn giao tiếp cơ bảnChuyên mục: Kiến thức thú vị