Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Trục nằm ngang: Là trục thời gian.

Bạn đang xem: Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian

+ Mỗi cạnh của ô vuông nằm trên trục này biểu thị 1 phút.

+ Gốc của trục thời gian ghi phút 0.

Trục thẳng đứng: Là trục nhiệt độ.

+ Gốc của trục nhiệt độ ghi\(60^oC\)

Nối các điểm xác định nhiệt độ ứng với thời gian


*

-Trục nằm ngang là trục thời gian

+gốc trục thời gian ghi 0 phút

+cạnh trục mỗi khoảng chia là 1 phút

-Trục thẳng đứng chỉ nhiệt độ

+gốc trục ghi 60 độ C

+cạnh trục mỗi khoảng chia là 1độ


Sau đây là bảng theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất lỏng khi được đun nóng

*

Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi theo thời gian


Hình 25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?

*

Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nóng chảy?


Đường biểu diễn ở hình 25.1 là biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước đá.

Mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của nước đá trong bảng sau:

Thời gian đun (phút) Nhiệt độ (0oC) Thể rắn hay lỏng
0 -4 Rắn
1 0 Rắn và lỏng
2 0 Rắn và lỏng
3 0 Rắn và lỏng
4 0 Rắn và lỏng
5 2 Lỏng
6 4 Lỏng
7 6 Lỏng

Cụ thể:

- Từ phút 0 đến phút thứ 1: nhiệt độ của nước đá tăng dần từ -4oC đến 0oC (thể rắn)

- Từ phút thứ 1 đến phút thứ 4: nhiệt độ của nước đá không đổi, nước đá đang nóng chảy (rắn → lỏng)

- Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: nhiệt độ của nước đá tăng (thể lỏng)


Đúng 0
Bình luận (0)

Bài 4. Theo dõi sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian của một chất rắn được đun nóng người ta lập được bảng sau

Thời gian (phút )

0

2

3

5

7

Nhiệt độ (oC )

65

75

80

80

85

a. Vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian (vào hình 1 ở dưới) b. Chất rắn này có tên gọi là gì? Nóng chảy ở bao nhiêu độ?

c. Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ, cho biết chất tồn tại ở những thể nào và nêu đặc điểm đường biểu diễn trong các khoảng thời gian:

Từ phút thứ 0 đến phút thứ 3

Từ phút thứ 3 đến phút thứ 5

Từ phút thứ 5 đến phút thứ 7


Lớp 6 Vật lý
0
0
Gửi Hủy

Hình vẽ dưới đây là đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt theo thời gian của chất X. Nhiệt độ sôi của chất X là

*

A. 30 ° C

B. 160 ° C

C. 40 ° C

D. 120 ° C


Lớp 6 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chọn D.

Vì ở 120°C là đoạn nằm ngang và chất X đang chuyển từ trạng thái lỏng sang trạng thái khí.


Đúng 0

Bình luận (0)

vẽ trên giấy đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian


Lớp 6 Vật lý Bài 28. Sự sôi
1
0
Gửi Hủy

Bạn có bảng đo nhiệt độ không?


Đúng 0

Bình luận (0)

Dựa vào đồ thị vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất . Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó ứng với các đoạn AB , BC , CD ?

*


Lớp 6 Vật lý Bài 23. Thực hành đo nhiệt độ
0
0
Gửi Hủy

Hình vẽ sau mô tả đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn.

*

Chọn phát biểu đúng.

A. Ở nhiệt độ 80°C chất rắn này bắt đầu nóng chảy và thời gian nóng chảy của chất rắn là 2 phút.

Xem thêm: Tag: Cô Bé Đẹp Nhất Thế Giới

B. Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ 13 và thời gian đông đặc kéo dài 9 phút.

C. Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ 10 và thời gian đông đặc kéo dài 5 phút.

D. Ở nhiệt độ 80°C chất rắn này bắt đầu đông đặc và thời gian đông đặc kéo dài 5 phút.


Lớp 6 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Chọn A.

Ở nhiệt độ 80°C chất rắn này bắt đầu nóng chảy.

Chất rắn này là Băng phiến.

Để đưa chất rắn từ 60°C tới nhiệt độ nóng chảy cần thời gian ≈ 4 phút.

Thời gian nóng chảy của chất rắn là 2 phút.

Sự đông đặc bắt đầu vào phút thứ 13.


Đúng 0

Bình luận (0)

hình vẽ bên biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng mọt lượng chất. nhìn vào đường biểu diễn hãy cho biết:

a. chất này nóng chảy ở nhiệt độ nào

b. đây là chất gì ? vì sao ?

c. hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó trong suốt thời gian đun

*
help my☹


Lớp 6 Vật lý Chương II- Nhiệt học
1
0
Gửi Hủy

a) Chất này nóng chảy ở\(0^o\)C

b) Đây là nước. Nước nóng chảy ở\(0^0\)C

c) -Từ phút thứ 0 tới phút thứ 6, nhiệt độ của chất tăng từ\(-6^0\)tới\(0^0\), chất ở thể rắn

-Từ phút thứ 6 tới phút thứ 10, chất bắt đầu nóng chảy, nhiệt độ vẫn là \(0^0\)ko đổi, chất ở thể rắn và lỏng

-Từ phút thứ 10 tới phút thứ 16, kết thúc quá trình nóng chảy, nhiệt độ tăng từ\(0^0\)đến\(9^0\)


Đúng 1

Bình luận (0)

Hình 24-25.1 vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi đun nóng một chất rắn

*

Thời gian đông đặc kéo dài bao nhiêu phút?


Lớp 6 Vật lý
1
0
Gửi Hủy

Thời gian đông đặc kéo dài 5 phút


Đúng 0

Bình luận (0)
tinycollege.edu.vn


Chuyên mục: Kiến thức thú vị