whom dùng khi nào

Who whom whose là những đại kể từ mối quan hệ xuất hiện nay thật nhiều vô lịch trình ngữ pháp và những bài bác tập luyện giờ đồng hồ Anh. Thoạt coi tía kể từ này còn có vẻ tương đương nhau và rất dễ khiến lầm lẫn vô cơ hội dùng, vậy who whom whose là gì, thực hiện cơ hội này nhằm phân biệt? Hãy nằm trong IELTS Vietop mò mẫm hiểu khái niệm và cách sử dụng của tía kể từ này ngay lập tức tại đây nhé! 

Bạn đang xem: whom dùng khi nào

Who whom whose là những đại kể từ mối quan hệ (relative pronouns), thông thường xuất hiện nay trong số thắc mắc và mệnh đề mối quan hệ (relative clauses) vô giờ đồng hồ Anh.

Who whom whose là gì Cách dùng của who whom whose vô giờ đồng hồ Anh
Who whom whose là gì? Cách dùng của who whom whose vô giờ đồng hồ Anh
 • Who: là Ai (chủ thể tạo ra hành động)
 • Whom:Ai (chủ thể tuy nhiên hành vi vô câu phía tới)
 • Whose:Của ai (chỉ sự sở hữu)

E.g: 

 • The girl who sits next vĩ đại you is my sister.
 • I don’t know the boy whom you are talking vĩ đại.
 • My teacher whose son is over there is generous

1.1. Who là gì? Đại kể từ mối quan hệ who

Trong mệnh đề mối quan hệ, Who rất có thể thực hiện mái ấm kể từ hoặc thay cho thế danh kể từ chỉ người. 

Cấu trúc: 

…. N (người) + who + V + O

E.g:

 • Who stole his bicycle?
 • Santa Claus was the one who gave this present vĩ đại you. 

Lưu ý: Sau Who luôn luôn là động kể từ (verb).

1.2. Whom là gì? Đại kể từ mối quan hệ whom

Whom được dùng để làm thay cho thế mang đến tân ngữ chỉ người, hoặc con vật. 

Trong câu, “Whom” luôn luôn vào vai trò là tân ngữ. Sau “Whom” tiếp tục là một trong đại kể từ.

Cấu trúc:

… N (chỉ người) + whom + S + V

E.g:

 • The person whom our teacher is talking vĩ đại is the headmaster.
 • The woman whom she adores most is my mother.

Khi “Whom” thực hiện kể từ xẻ ngữ cho 1 giới kể từ (preposition), tao rất có thể đặt điều giới từ xưa Whom.

E.g: 

 • The people to whom he spoke were travelers.
 • The person on whom my sister depends is my mother. 

Lưu ý: Giới kể từ ko được đứng trước “Who” và “That”. 

Xem thêm: Cách vạc âm bảng vần âm giờ đồng hồ Anh

1.3. Whose là gì? Đại kể từ mối quan hệ whose

Whose được dùng để làm thay cho thế mang đến tính kể từ sở hữu vô câu. Đứng trước Whose là một trong danh kể từ chỉ người.

“Whose” với tầm quan trọng là kiểu dáng chiếm hữu cơ hội Lúc kể từ đứng trước nó là mái ấm ngữ chỉ người.

Cấu trúc:

… N (chỉ người hoặc vật) + whose + N + V/S + V + O

E.g: 

 • Does everyone know whose notebook is this?
 • Sarah, whose dog went missing, is crying in the yard.

Lưu ý: Sau “Whose” ko được dùng mạo kể từ.

Để giúp đỡ bạn dễ dàng lưu giữ và phân biệt được sự không giống nhau cơ phiên bản Một trong những đại kể từ mối quan hệ who whom whose, IELTS Vietop tổ hợp giúp đỡ bạn vô bảng như sau:

Đại kể từ quan lại hệThay thế choChức năng
WhoDanh kể từ chỉ ngườiChủ từ 
WhomDanh kể từ chỉ ngườiTúc từ
WhoseDanh kể từ chỉ người hoặc vậtChỉ quyền sở hữu

Xem thêm:

Câu ĐK loại 1

Cấu trúc When, While

Cấu trúc Recommend

Xem thêm: youtube premium free

2. Sự tương đương và không giống nhau của Who whom whose

Sự tương đương và không giống nhau của Who whom whose
Sự tương đương và không giống nhau của Who whom whose

2.1. Sự tương đương nhau của Who whom whose

Who whom whose – 3 đại kể từ này đều cút sau những kể từ chỉ người. 

E.g:

 • The people who they met in France have sent us a thẻ.
 • The author whom you criticized in your review has written a reply.
 • He is a man whose opinion my brother respects.

2.2. Sự không giống nhau của who và whose

Yếu tố WhoWhose
Thành phần đứng sauSau Who vẫn là một động từ Sau Whose nên là một trong danh từ
Cấu trúc…N (chỉ người) + Who + V + O…N (chỉ người) + Whose + N + V/ S + V + O
Ví dụMrs. Liem, who has a lot of teaching experience at the senior level, will be joining my school in MayLan, whose sister she was, had heard the joke before.

Xem thêm: Phrasal verb with of

2.3. Sự không giống nhau của who và whom

Yếu tố WhoWhom
Vai tròWho thực hiện mái ấm kể từ vô mệnh đề mối quan hệ, đại kể từ Who dùng để làm thay cho thế mang đến N chỉ người.Whom thực hiện túc kể từ mang đến động kể từ vô mệnh đề mối quan hệ, đại kể từ Whom thay cho thế mang đến N chỉ người.
Cấu trúc…N (chỉ người) + Who + V + O…N (chỉ người) + Whom + S + V
Ví dụMrs. Lan, who has a lot of teaching experience at the senior level, will be joining my school in OctoberThe author whom you criticized in your review has written a reply.

Xem ngay: Khóa học tập IELTS 1 kèm cặp 1 – Chỉ 1 thầy và 1 trò chắc chắn rằng đạt điểm đầu ra

3. Bài tập luyện Who whom whose vô giờ đồng hồ Anh

Hãy nằm trong phân biệt cơ hội dùng của Who whom whose vô bài bác tập luyện sau đây nhé!

Bài tập luyện cấu hình Spend vô giờ đồng hồ Anh
Bài tập luyện Who whom whose vô giờ đồng hồ Anh

Chọn đáp án tương thích nhằm triển khai xong câu bên dưới đây

Câu 1: ……….. dictionary is on the table?

  A. Who B. Whom C.Whose

Câu 2: This is the girl………..Tom fell in love with in Vietnam.

  A. Who B. Whom C.Whose

Câu 3: I don’t know………….. did it.

  A. Who B. Whom C.Whose

Câu 4: This is the doctor…………….. helped Sara recover from her illness.

  A. Who B. Whom C.Whose

Câu 5: These are the kids………..parents were arrested.

 A. Who B. Whom C.Whose

Câu 6: ……………. are you going vĩ đại ask vĩ đại the party?

  A. Who B. Whom C.Whose

Câu 7: To………. will he send the letter?

  A. Who B. Whom C.Whose 

Câu 8: The man……… you met at the door is my father.

  A. Who B. Whom C.Whose

Câu 9: The woman……….. you just spoke vĩ đại is my mother.

 A. Who B. Whom C.Whose

Câu 10:  ……… flowers are they?

 A. Who B. Whom C.Whose

Đáp án

 1. Whose
 2. Whom ( Sau nó với mái ấm ngữ Tom)
 3. Who( Sau nó với động kể từ did)
 4. Who ( Sau nó với động kể từ helped )
 5. Whose ( Sau nó danh kể từ Parents)
 6. Whom ( Sau nó với mái ấm ngữ You bởi thắc mắc nên Are đứng trước )
 7. Whom ( Sau nó với mái ấm ngữ he bởi thắc mắc nên Will đứng trước )
 8. B
 9. B
 10. C

Trên đấy là Who whom whose là gì? Và cơ hội phân biệt Who whom whose đúng đắn nhất vô giờ đồng hồ Anh tuy nhiên IELTS Vietop đang được tổ hợp giúp đỡ bạn. Chúc chúng ta ôn luyện đua hiệu suất cao và đoạt được được điểm thiệt cao trong số bài bác tập luyện nhé. Trong khi, những chúng ta cũng có thể học tập tăng những kỹ năng và kiến thức ngữ pháp không giống bên trên thể loại IELTS Grammar nhé. 

Xem thêm: galaxy z flip 2