Write a short passage about what we should do to save energy

Mấy điều nhỏ tuổi xíu tinycollege.edu.vn nhắn nhủCâu vấn đáp là của bao gồm bạn Hãy sử dụng chỗ này để bạn học hỏi thêm và làm cho bản thân xuất sắc rộng. Không cần xào nấu thường được sử dụng câu trả lời của bất kỳ ai hay của bất kỳ trang web, mối cung cấp nào.Hãy ghi nguồn tác giả Nếu chúng ta thực hiện văn bản giỏi ý tưởng của người nào đó, hãy bỏ nó vào ngoặc knghiền " cùng ghi tên của họ.Xin chúc các bạn sẽ luôn luôn giữ được máu nóng vào học tập!


Bạn đang xem: Write a short passage about what we should do to save energy

Tên hiển thị của doanh nghiệp (tùy chọn):Gửi tin nhắn đến tôi vào cửa hàng này giả dụ câu trả lời được đồng ý hoặc bao gồm bình luận:Gửi email cho tôi nếu câu vấn đáp được đồng ý hoặc có bình luận
*
đang trả lời26 tháng 3, 2019vì chưng QuHọc sinh(70 điểm)được thai chọn là câu hỏi giỏi nhất27 mon 3, 2019do kimngan500
In our daily life, we rely on energy to lớn live sầu so it is very important if we don"t have enough energy khổng lồ use.So that we should save energy now.According lớn me,i think there are many ways lớn save sầu energy & today i"ll mô tả with you some ways to lớn save sầu energy effectively.To begin with,to lớn save sầu electriđô thị,we should turn off all the electric appliances when we don"t use them such as gas stoves,washing machine,lights,fans,air conditioner,......Secondly,the water is also need khổng lồ be saved.we have sầu many tips lớn save it.we can save water by spend less time in the shower because the more time we spkết thúc on taking a shower ,the more water we use.Moreover,we must turn off the water if you don"t use them.it can help you save a a large portion of water.Nextly,our houses can use solar energy or wind energy instead of electric energy.It helps you save sầu more money.Thirdly,lớn save energy & petrol ,we can go to school or to lớn work on foot,by xe đạp or by public transport instead of motorbike & oto.Therefore,the energy will be saving


Xem thêm: Viết Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Nói Về Lễ Hội Ở Việt Nam (30 Mẫu)

Hãy đăng nhập hoặc ĐK để thêm phản hồi.


0 phiếu


Xem thêm: "Top" 5 Cách Phối Đồ Với Giày Slip On Nam Cực Chất, 5 Cách Phối Đồ Với Giày Slip On Nam Cực Chất

*
sẽ trả lời6 tháng 6, 2019bởi UwU(-758 điểm)

Chào bạn kimngan500

Nowadays, energy is beingrunout more & more so itis one of the most important things of our life.We need to save energy because nobody toàn thân of us can liveswithout energy. So why don"t we startto lớn doit right in our home?We have sầu many ways to lớn save sầu energy in our home page. One of those ways is using electricity, water and gas economically. Such as we should turn off the light in room when we go out or in unnecessary situations, avoid wasting water, shut the kitchen stove sầu when stop cooking.Use a microwave instead of a stove sầu khổng lồ reheat food. Use rechargeable batteries instead of disposable batteries...Besides, we should use electrical equipments whichareenergy - saving. Such as using lights andfansthat have sầu low capacity, or using equipments which reserve electricty. Not onlydothese help us khổng lồ save sầu money but also they work effectively.In addition, we should frequently check electrical equipments in our trang chủ in order to lớn fix opportunely. Insummary, we need lớn save energy so that energy isn"trunout và continues to serve human"s life.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị