X và y lần lượt là tripeptit và tetrapeptit

     

X và Y lần lượt là tripeptit cùng hexapeptit được sản xuất thành tự và một amino axit no mạch hsống, bao gồm một đội COOH với một tổ NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X bằng O2 toàn vẹn nhận được thành phầm tất cả CO2, H2O với N2 có tổng cân nặng là 40,5 gam. Nếu đến 0,15 mol Y chức năng trọn vẹn cùng với hỗn hợp NaOH (đem dư 20% đối với lượng nên thiết), sau bội phản ứng cô cạn dung dịch, chiếm được trọng lượng chất rắn khan là
Bạn đang xem: X và y lần lượt là tripeptit và tetrapeptit

Pmùi hương pháp giải

CT của X là C3nH6n−1O4N3; Y là C6nH12n-4O7N6

Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X: $ extn_ extC extO_ ext2$= 0,1.3n = 0,3n mol; $ extn_ extH_ ext2 extO$= 0,1.(3n – 0,5) mol; nN2 = 0,15 mol

+) Từ tổng trọng lượng khí => tính ra n

Y + 6NaOH → muối + H2O

+) nNaOH = 0,15.6.1,2 = 1,08 mol(mang dư 20%); $ extn_ extH_ ext2 extO$= 0,15 mol

+) Bảo toàn khối hận lượng: mchất rắn = mY + mNaOH – mH2O


Lời giải của GV tinycollege.edu.vn

Hotline CT của amino axit là CnH2n+1O2N

→ CT của X là C3nH6n−1O4N3; Y là C6nH12n-4O7N6

C3nH6n−1O4N3$xrightarrow+O_2$ 3nCO2 + (3n - $frac12$)H2O + $frac32N_2$

Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X: $ extn_ extC extO_ ext2$= 0,1.3n = 0,3n mol; $ extn_ extH_ ext2 extO$= 0,1.(3n – 0,5) mol; $ extn_ extN_ ext2$= 0,15 mol

→ $ extm_ extC extO_ ext2 ext+, extm_ extH_ ext2 extO$+$ extm_ extN_ ext2$= 44.0,3n + 18.0,1.(3n - 0,5) + 28.0,15 = 40,5 → n = 2

→ Y là C12H20O7N6

Y + 6NaOH → muối bột + H2O

nNaOH = 0,15.6.1,2 = 1,08 mol(rước dư 20%); $ extn_ extH_ ext2 extO$= 0,15 mol

Bảo toàn kân hận lượng: mhóa học rắn = 0,15.360 + 1,08.40 - 0,15.18 = 94,5 gam

Đáp án đề xuất lựa chọn là: b


...
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đốt cháy trọn vẹn x mol một peptit X mạch hlàm việc, được chế tác thành tự amino axit no Y chỉ đựng một nhóm –NH2 với một tổ –COOH chiếm được b mol CO2 cùng c mol H2O. Biết b – c = 3,5x. Số link peptit trong X là


Khi thủy phân trọn vẹn 0,2 mol đipeptit mạch hnghỉ ngơi X chỉ thu được glyxin. Đốt cháy hoàn toàn lượng glyxin chiếm được, lấy sản phẩm đến lội từ tốn qua nước vôi trong dư tạo ra m gam kết tủa. Giá trị của m là


X là một trong tripeptit được tạo thành thành xuất phát từ một amino axit no, mạch hsinh sống có một nhóm COOH và một đội NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,3 mol X phải 2,025 mol O2 nhận được thành phầm có CO2, H2O, N2. Công thức của amino axit tạo cho X là


Đipeptit mạch hở X và tripeptit mạch hlàm việc Y phần nhiều được tạo thành từ một một số loại amino axit no, mạch hở tất cả một đội NH2 cùng một tổ COOH. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được thành phầm tất cả CO2, H2O, với N2 trong số ấy tổng cân nặng CO2 với H2O bởi 54,9 gam. Nếu đốt cháy trọn vẹn 0,2 mol X, sản phẩm thu được mang đến lội qua hỗn hợp nước vôi vào dư thì chiếm được m gam kết tủa. Giá trị của m là


Thuỷ phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hlàm việc M nhận được các thành phần hỗn hợp gồm nhị amino axit X1, X2 (rất nhiều no, mạch hở, phân tử đựng một tổ NH2 với một tổ COOH). Đốt cháy cục bộ lượng X1, X2 làm việc trên phải sử dụng đầy đủ 0,1275 mol O2, chỉ chiếm được N2, H2O và 0,11 mol CO2. Giá trị của m là


Tripeptit mạch hnghỉ ngơi X được tạo cho xuất phát từ một amino axit A (no, mạch hsinh sống, trong phân tử cất một nhóm –NH2 và một đội nhóm –COOH). Tbỏ phân trọn vẹn m gam X vào 1đôi mươi ml hỗn hợp NaOH 2M, rồi cô cạn chiếm được các thành phần hỗn hợp rắn Y bao gồm khối lượng 16,44 gam gồm nhị chất bao gồm thuộc số mol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X sẽ chiếm được tổng cân nặng CO2 cùng nước là


Từ m gam α-aminoaxit X (bao gồm một nhóm –COOH và một tổ –NH2) điều chế được m1 gam đipeptit Y. Cũng tự m gam X pha trộn được mét vuông gam tetrapeptit Z. Đốt cháy m1 gam Y được 3,24 gam H2O. Đốt cháy mét vuông gam Z được 2,97 gam H2O. Biết các phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m là:


Từ m gam α-amino axit X (gồm một đội nhóm –COOH và một tổ –NH2) pha trộn được m1 gam đipeptit Y. Cũng trường đoản cú m gam X pha trộn được m2 gam tetrapeptit Z. Đốt cháy m1 gam Y được 3,24 gam H2O. Đốt cháy mét vuông gam Z được 2,97 gam H2O. Biết những bội phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là:


Một tripeptit no, mạch hở X gồm cách làm phân tử CxHyO6N4. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X thu được 26,88 lkhông nhiều CO2 (đktc) cùng m gam H2O. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol peptit X (X được tạo thành thành từ bỏ những amino axit chỉ đựng một đội NH2 và một đội COOH) cần 58,8 lít O2 (đktc) chiếm được 2,2 mol CO2 với 1,85 mol H2O. Nếu cho 0,1 mol X tbỏ phân trọn vẹn vào 500 ml hỗn hợp NaOH 2M nhận được hỗn hợp Y, cô cạn Y chiếm được m gam chất rắn. Công thức tầm thường của peptit với quý hiếm của m theo lần lượt là


Cho hỗn hợp X bao gồm những tripeptit Ala-Ala-Gly; Ala-Gly-Glu với Gly-Val-Ala. Tbỏ phân trọn vẹn a gam X chiếm được 4 amino axit, trong các số ấy bao gồm 4,875 gam glyxin và 8,01 gam alanin. Mặt khác, ví như đem đốt cháy hoàn toàn a gam X rồi dẫn toàn thể sản phẩm cháy vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư thì khối lượng kết tủa nhận được sau phản ứng là m gam. Giá trị gần nhất của m là


Hỗn vừa lòng X tất cả Ala-Ala, Gly-Ala, Ala-Gly, Ala-Ala-Val-Ala cùng Ala-Val-Val-Ala. Cho m gam hỗn hợp X công dụng với lượng vừa đủ NaOH, đun cho nóng chiếm được (m + 29,7) gam các thành phần hỗn hợp muối hạt của các amino axit. Mặt không giống nếu đốt cháy trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X nhận được 63,616 lkhông nhiều CO2 (đtkc) với 49,32 gam H2O. Giá trị sát đúng của m là:


Hỗn vừa lòng X bao gồm Ala-Ala, Ala-Gly-Ala, Ala-Gly-Ala-Gly cùng Ala-Gly-Ala-Gly-Gly. Đốt 26,26 gam các thành phần hỗn hợp X cần toàn diện 25,872 lkhông nhiều O2 (đktc). Cho 0,25 mol các thành phần hỗn hợp X chức năng cùng với dung dịch NaOH hoàn toản thì thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:


X cùng Y lần lượt là tripeptit cùng hexapeptit được sản xuất thành từ bỏ cùng một amino axit no mạch hsinh sống, gồm một đội COOH và một đội nhóm NH2. Đốt cháy trọn vẹn 0,1 mol X bằng O2 trọn vẹn chiếm được thành phầm gồm CO2, H2O với N2 tất cả tổng trọng lượng là 40,5 gam. Nếu mang lại 0,15 mol Y tính năng trọn vẹn với dung dịch NaOH (mang dư 20% đối với lượng buộc phải thiết), sau phản bội ứng cô cạn hỗn hợp, nhận được cân nặng chất rắn khan là
Xem thêm: Thuyết Minh Về Mũ Bảo Hiểm: Dàn Ý Thuyết Minh Mũ Bảo Hiểm Hay

Hỗn thích hợp X có tripeptit Y, tetrapeptit Z cùng pentapeptit T (hầu hết mạch hở) chỉ được tạo nên tự Gly, Ala với Val. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi đến toàn thể thành phầm cháy (chỉ bao gồm CO2, H2O và N2) vào bình đựng 140 ml dung dịch Ba(OH)2 1M. Sau Khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy có 840 ml khí độc nhất (đktc) thoát ra cùng thu được dung dịch tất cả khối lượng tăng 11,865 gam đối với trọng lượng hỗn hợp Ba(OH)2 ban sơ. Giá trị của m ngay sát với


Đun lạnh 4,63 gam tất cả hổn hợp X có cha peptit mạch hsinh sống cùng với hỗn hợp KOH (vừa đủ). Khi các bội phản ứng xong xuôi, cô cạn hỗn hợp thu được 8,19 gam muối bột khan của các amino axit đều có dạng H2NCmHnCOOH. Đốt cháy hoàn toàn 4,63 gam X đề xuất 4,2 lkhông nhiều O2 (đktc), kêt nạp hết sản phẩm cháy (CO2, H2O, N2) vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư. Sau phản bội ứng chiếm được m gam kết tủa với trọng lượng phần dung dịch giảm sút 21,87 gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị làm sao tiếp sau đây ?


X, Y, Z, T là những peptit đều được tạo nên vày các α-amino axit no đựng một đội nhóm –NH2 cùng 1 nhóm –COOH với gồm toàn bô nguyên ổn tử oxi là 12. Đốt cháy 13,98 gam tất cả hổn hợp E cất X, Y, Z, T yêu cầu sử dụng 14,112 lít O2 (đktc) chiếm được CO2, H2O cùng N2. Mặt khác đun nóng 0,135 mol hỗn hợp E bằng hỗn hợp NaOH (rước dư 20% đối với phản bội ứng), cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng thu được lượng chất rắn khan là


Peptit X và peptit Y bao gồm tổng links bằng 8. Thủy phân trọn vẹn X cũng tương tự Y phần lớn chiếm được Gly cùng Val. Đốt cháy trọn vẹn tất cả hổn hợp E chứa X với Y tất cả tỉ trọng mol tương xứng 1 : 3 yêu cầu sử dụng 44,352 lít O2 (đktc). Sản phđộ ẩm cháy bao gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn cục sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thấy trọng lượng bình tăng 92,96 gam, lúc thoát thoát ra khỏi bình rất có thể tích 4,928 lkhông nhiều (đktc). Thủy phân hoàn toàn các thành phần hỗn hợp E nhận được a mol Gly cùng b mol Val. Tỉ lệ a : b là


Hỗn đúng theo X bao gồm axit glutamic và 1 đipeptit cấu trúc từ α-amino axit no mạch hở đựng 1 đội –NH2 và 1 team –COOH. Đốt các thành phần hỗn hợp X yêu cầu 1,995 mol O2 chiếm được 4,256 lít N2 (đktc). Nếu đốt 0,1 mol tripeptit tương xứng đipeptit bên trên rồi dẫn thành phầm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH dư thì trọng lượng bình tăng từng nào gam?


Hỗn đúng theo X có peptit A mạch hsống bao gồm cách làm CxHyN5O6 cùng phù hợp hóa học B gồm cách làm phân tử là C4H9NO2. Lấy 0,09 mol X tính năng đầy đủ với 0,21 mol NaOH chỉ thu được thành phầm là hỗn hợp tất cả ancol etylic cùng a mol muối của glyxin, b mol muối bột của alanin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 41,325 gam các thành phần hỗn hợp X bởi lượng oxi hoàn toản thì chiếm được N2 với 96,975 gam tất cả hổn hợp có CO2 và H2O.

Giá trị a: b ngay sát với


Đun nóng 0,045 mol các thành phần hỗn hợp A gồm 2 peptit X với Y (gồm số links peptit rộng kém nhau 1 liên kết) phải toàn vẹn 120ml KOH 1M, chiếm được hỗn hợp Z cất 3 muối hạt của Gly, Ala và Val (trong đó muối của Gly chiếm phần 33,832% về kăn năn lượng). Mặt không giống đốt cháy trọn vẹn 13,68 gam A bắt buộc cần sử dụng 14,364 lkhông nhiều khí O2 (đtkc) nhận được các thành phần hỗn hợp khí với hơi, trong những số đó tổng cân nặng của CO2 và H2O là 31,68 gam. Thành phần Phần Trăm về trọng lượng của muối bột Ala vào Z ngay gần quý giá nào nhất sau đây


Tdiệt phân hoàn toàn m gam hỗn hợp M có tetrapeptit X cùng pentapeptit Y (rất nhiều mạch hở) bằng dung dịch KOH trọn vẹn, rồi cô cạn cẩn trọng thì chiếm được (m + 11,42) gam hỗn hợp muối bột khan của Val với Ala. Đốt cháy trọn vẹn muối hạt hiện ra bởi một lượng oxi hoàn toản thu được K2CO3; 2,464 lkhông nhiều N2 (đktc) cùng 50,96 gam hỗn hợp gồm CO2 với H2O. Phần trăm trọng lượng của Y trong hỗn hợp M rất có thể là


Hỗn đúng theo A có 3 peptit mạch hlàm việc X, Y cùng Gly -Ala - Gly (trong những số ấy X, Y bao gồm thuộc số links peptit cùng đa số được tạo thành thành trường đoản cú alanin và valin; MX > MY) có tỉ trọng mol khớp ứng là 2:3:1. Đốt cháy trọn vẹn 76,08 gam tất cả hổn hợp A phải 4,356 mol O2 và xuất hiện 10,2144 lít N2 (đktc). Số nguim tử hidro vào phân tử Y là


Cho X, Y, Z là bố peptit đông đảo mạch hngơi nghỉ với MX > MY > MZ. Đốt cháy hoàn toàn a mol từng peptit X, Y hoặc Z đầy đủ chiếm được số mol CO2 nhiều hơn nữa số mol H2O là a mol. Mặt không giống, nếu nấu nóng 69,8 gam hỗn hợp E (chứa X, Y với 0,16 mol Z; số mol của X bé dại hơn số mol của Y) với hỗn hợp NaOH đầy đủ, nhận được dung dịch chỉ cất 2 muối của alanin với valin có tổng khối lượng 101,04 gam. Phần trăm trọng lượng của X có trong các thành phần hỗn hợp E gần nhất với cái giá trị nào sau đây?


X là pentapeptit, Y là hexapeptit, số đông mạch hlàm việc và đầy đủ được sản xuất thành tự và một nhiều loại a-amino axit no mạch hngơi nghỉ, có một team NH2 và 1 team COOH vào phân tử. Đốt cháy hoàn toàn 0,10 mol X rồi dẫn toàn bộ thành phầm cháy (CO2, H2O, N2) vào hỗn hợp Ba(OH)2 dư, chiếm được 295,90 gam kết tủa. Mặt khác đến 0,15 mol Y công dụng hoàn toàn cùng với dung dịch NaOH dư, nấu nóng chiếm được dung dịch cất m gam muối. Giá trị của m là:


Ba chất cơ học X, Y, Z là peptit to gan hở, phần đa đựng những nơi bắt đầu Ala với Val. lúc đốt cháy không còn thuộc một vài mol X hoặc Y thì mọi thu được lượng CO2 đều bằng nhau. Đun lạnh 75,44 gam các thành phần hỗn hợp M (bao gồm 5a mol X, 5a mol Y cùng a mol Z) với dung dịch NaOH dư nhận được 0,22 mol muối bột D với 0,7 mol muối hạt E. Biết tổng số nơi bắt đầu α - aminoaxit trong 3 phân tử X, Y, Z bằng 14. Kân hận lượng chất Z vào 75,44 gam M ngay sát nhất với mức giá trị làm sao sau đây?


Oligopeptit mạch hlàm việc X được khiến cho tự những α-amino axit đều sở hữu phương pháp dạng H2NCxHyCOOH. Đốt cháy trọn vẹn 0,05 mol X bắt buộc dùng toàn vẹn 1,875 mol O2, chiếm được N2; 1,5 mol CO2 với 1,3 mol H2O. Mặt khác, tbỏ phân trọn vẹn 0,025 mol X bằng 400 ml hỗn hợp NaOH 1M, nhận được dung dịch Y. Cô cạn cẩn trọng toàn cục dung dịch Y nhận được m gam chất rắn khan. Số liên kết peptit trong X và quý hiếm của m lần lượt là


Peptit X mạch hsinh sống được cấu trúc từ nhì một số loại α-amino axit A, B (đa số no, mạch hlàm việc, phần nhiều đựng một đội -NH2). Biết X công dụng trọn vẹn cùng với hỗn hợp NaOH theo phản nghịch ứng sau:

X + 11NaOH → 3A + 4B + 5H2O

Đốt cháy trọn vẹn a mol X nhận được tất cả hổn hợp tất cả N2, H2O cùng 29a mol CO2. Hỗn đúng theo các peptit mạch hsống E bao gồm tripeptit A2B, tetrapeptit A2B2, pentapeptit A2B3 và đipeptit A-A. Đốt cháy hết b gam E trong oxi chiếm được N2, 0,5625 mol H2O và 0,675 mol CO2. Mặt khác, mang lại 0,15 mol E công dụng hết với hỗn hợp NaOH dư, làm cho nóng sau thời điểm bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn, cô cạn hỗn hợp, thu được hóa học rắn khan đựng c gam muối. Giá trị của c gần nhất với


Hỗn hợp X bao gồm hexametylenđiamin, axit glutamic, tripeptit Glu-Glu-Glu cùng α -amino axit Y (CnH2n+1O2N). Lấy 0,2 mol X chức năng đầy đủ với dung dịch cất 0,3 mol HCl hoặc dung dịch chứa 0,26 mol NaOH. Nếu đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol X, chiếm được a mol hỗn hợp Z bao gồm CO2, H2O và N2. Dẫn a mol Z qua nước vôi trong rước dư, thu được 96,0 gam kết tủa. Giá trị của a là


Đốt cháy trọn vẹn 0,120 mol tất cả hổn hợp E gồm nhì hóa học cơ học mạch hngơi nghỉ X (CnH2n+3O2N) với muối của axit cacboxylic hai chức Y (CmH2m+4O4N2) đề nghị hoàn toản 0,258 mol O2, thu được 0,7trăng tròn mol tất cả hổn hợp CO2, N2 và H2O. Mặt khác, khi mang lại 0,1trăng tròn mol E công dụng toàn diện cùng với hỗn hợp NaOH đun cho nóng. Kết thúc làm phản ứng, cô cạn dung dịch chiếm được tất cả hổn hợp Z gồm hai hóa học khí, hồ hết làm xanh quỳ tím độ ẩm cùng m gam hỗn hợp muối hạt khan. Giá trị của m là


X là một trong α-amino axit no, mạch hlàm việc chứa 1 nhóm -NH2 và 1 đội -COOH. Đốt cháy hoàn toàn các thành phần hỗn hợp R gồm a mol X với a mol đipeptit sinh sản thành trường đoản cú X bởi một lượng oxi toàn diện nhận được các thành phần hỗn hợp khí và khá Y. Hấp thụ tất cả hổn hợp Y vào 400 ml hỗn hợp NaOH 1M nhận được dung dịch Z đựng 25,54 gam hóa học tung với có 1,008 lít (đktc) một chất khí bay ra. Nếu nấu nóng hỗn hợp R với một lượng vừa đủ dung dịch hỗn hợp NaOH với KOH (có thuộc mật độ mol) nhận được m gam muối. Giá trị của m là


*

*

Cơ quan lại nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phxay cung ứng hình thức dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường. – BTTTT vì chưng Sở tin tức cùng Truyền thông.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị