Thạc sỹ Bùi Thị Kim Tuyến – Hiệu trưởng trường mầm non BEEs’ Tiny College

Thạc sỹ Bùi Thị Kim Tuyến

  • Phó Viện trưởng Viện NC giáo dục phát triển tiềm năng con người – Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng Việt Nam
  • Nguyên Phó giám đốc Trung tâm NC giáo dục mầm non – Viện Khoa học giáo dục Việt Nam – Bộ Giáo dục và Đào tạo

Speak Your Mind

*


*