lịch cập nhật android 7.0 của samsung

Tải tức thì phần mềm Samsung Shop nhằm nhận ưu đãi 10% cho tới lô hàng thứ nhất.

Tải tức thì phần mềm Samsung Shop nhằm nhận ưu đãi 10% cho tới lô hàng thứ nhất.

Chọn địa điểm và ngôn từ của doanh nghiệp.

Ngày update sớm nhất : 15-06-2022

Những thay cho đổi chính về uỷ thác diện và trải nghiệm người dùng được củng cố.

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Xem thêm: ra mắt bphone 2

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cập nhật lên Android OS 7.0 Nougat, uỷ thác diện có vẻ khác với bản OS trước đó?

Cảm ơn phản hồi của bạn

Cửa Hàng Trực Tuyến

Tận tận hưởng quyết sách Giao hàng không lấy phí và Bảo hành chủ yếu hãng

Xem thêm: bkav wannacry

Dịch Vụ Của Bạn

Yêu cầu dịch vụ/Đặt hứa lịch thay thế bên trên Trung tâm Bảo hành ủy quyền

Hỗ trợ người tiêu dùng về phần mềm và dịch vụ

Xem thêm

Tác giả

Bình luận