chuyển sim 11 số thành 10 số

Việc quy đổi SIM 11 số về 10 số sẽ tiến hành đầu tiên tiến hành Tính từ lúc 0h00 ngày 15/9/2018. Tất cả những mướn bao địa hình bên trên VN đều phải chịu vì chưng mùa quy đổi này.