Miêu tả tính cách con người bằng tiếng anh

     

Cách mô tả tính cách con fan tiếng Anh rất có thể đánh giá là rất khó cũng không khó. Việc này đã trở nên dễ dãi hơn nếu như bạn có vốn từ vựng sâu rộng về tính chất cách bé người, tương tự như biết cách diễn đạt thành văn.


*

Trong bài viết dưới đây, Tài liệu IELTS để giúp bạn làm điều đó. Nội dung bài viết tổng hợp mọi từ vựng miêu tả tính cách con người cũng tương tự cách diễn đạt và những bài xích văn chủng loại tham khảo, các bạn theo dõi nhé!


*

Nội dung chính

1 80 tính từ trình bày tính giải pháp con fan tiếng Anh3 đông đảo đoạn văn mẫu diễn đạt tính bí quyết con người bằng giờ đồng hồ Anh

80 tính từ diễn đạt tính bí quyết con người tiếng Anh

Tính từ biểu đạt tính phương pháp tích cực

Brave /breɪv/: Anh hùngCareful /ˈkeə.fəl/: Cẩn thậnCheerful /ˈtʃɪə.fəl/: Vui vẻEasy going /ˌiː.ziˈɡəʊ.ɪŋ/: dễ gần.Exciting /ɪkˈsaɪt/: Thú vịFriendly /ˈfrend.li/: Thân thiện.Funny /ˈfʌn.i/: Vui vẻGenerous /ˈdʒen.ər.əs/: Hào phóngHardworking /ˈhɑrdˈwɜr·kɪŋ/: chuyên chỉ.Kind /kaɪnd/: giỏi bụng.Out going /aʊt ɡəʊ.ɪŋ/: toá mở.Polite /pəˈlaɪt/: định kỳ sự.Quiet /ˈkwaɪ.ət/: Ít nóiSmart /smɑːt/ = intelligent /ɪnˈtel.ɪ.dʒənt/: Thông minh.Sociable /ˈsəʊ.ʃə.bəl/: Hòa đồng.Soft /sɒft/: nhẹ dàngTalented /ˈtæl.ənt/: Tài năng, gồm tài.Ambitious /æmˈbɪʃ.əs/: có không ít tham vọngCautious /ˈkɔː.ʃəs/: Thận trọng.Competitive /kəmˈpet.ɪ.tɪv/: Cạnh tranh, đua tranhConfident /ˈkɒn.fɪ.dənt/: tự tinSerious /ˈsɪə.ri.əs/: Nghiêm túc.Creative /kriˈeɪ.tɪv/: sáng tạoDependable /dɪˈpen.də.bəl/: Đáng tin cậyEnthusiastic /ɪnˈθjuː.zi.æz.əm/: Hăng hái, nhiệt tìnhExtroverted /ˈek.strə.vɜːt/: hướng ngoạiIntroverted /ˈɪn.trə.vɜː.tɪd/: phía nộiImaginative /ɪˈmædʒ.ɪ.nə.tɪv/: giàu trí tưởng tượngObservant /əbˈzɜː.vənt/: Tinh ýOptimistic /ˈɒp.tɪ.mɪ.zəm/: Lạc quanRational /ˈræʃ.ən.əl/: có chừng mực, tất cả lý tríSincere /sɪnˈsɪər/: Thành thậtUnderstanding /ˌʌn.dəˈstæn.dɪŋ/: gọi biếtWise /waɪz/: uyên thâm uyên bác.Clever /ˈklev.ər/: Khéo léoTactful /tækt/: lịch thiệpFaithful /ˈfeɪθ.fəl/: chung thủyGentle /ˈdʒen.təl/: vơi nhàngHumorous /ˈhjuː.mər/: hài hướcHonest /ˈɒn.ɪst/: trung thựcLoyal /ˈlɔɪ.əl/: Trung thànhPatient /ˈpeɪ.ʃəns/: Kiên nhẫnOpen-minded /ˌəʊ.pənˈmaɪn.dɪd/: Khoáng đạtTalkative /ˈtɔː.kə.tɪv/: Hoạt ngôn.

Bạn đang xem: Miêu tả tính cách con người bằng tiếng anh

Tính từ dùng để làm chỉ tính biện pháp tiêu cực

Bad-tempered /ˌbædˈtemp.əd/: lạnh tínhBoring /ˈbɔː.rɪŋ/: bi thiết chán.Careless/ˈkeə.ləs/: Bất cẩn, cẩu thả.Crazy /ˈkreɪ.zi/: Điên khùngImpolite /ˌɪm.pəlˈaɪt/: Bất lịch sự.Lazy /ˈleɪ.zi/: Lười biếngMean /miːn/: keo dán kiệt.Shy /ʃaɪ/: Nhút nhátStupid /ˈstjuː.pɪd/: đần độn ngốcAggressive /əˈɡres.ɪv/: Hung hăng, xông xáoPessimistic /ˌpes.ɪˈmɪs.tɪk/: Bi quanReckless /ˈrek.ləs/: Hấp TấpStrict /strɪkt/: Nghiêm khắcStubborn /ˈstʌb.ən/: bướng bỉnh (as stubborn as a mule)Selfish /ˈsel.fɪʃ/: Ích kỷHot-temper /hɒt ˈtem.pər/: lạnh tínhCold /kəʊld/: giá lùngMad /mæd/: điên, khùngAggressive /əˈɡres.ɪv/: Xấu bụngUnkind /ʌnˈkaɪnd/: Xấu bụng, ko tốtUnpleasant /ʌnˈplez.ənt/: khó khăn chịuCruel /ˈkruː.əl/: Độc ácGruff /ɡrʌf/: Thô lỗ viên cằnInsolent /ˈɪn.səl.ənt/: lếu xượcHaughty /ˈhɔː.ti/: Kiêu căngBoast /bəʊst/: Khoe khoang

Cách mô tả tính phương pháp con bạn bằng giờ đồng hồ Anh

Bạn rất có thể sử dụng những tính từ chỉ tính cách, kèm theo với hồ hết trạng tự chỉ cường độ như very/so/quite/relatively/ really/a bit/slightly/a little để biểu đạt tính phương pháp con tín đồ bằng giờ đồng hồ Anh.

Ex: Anna is very hardworking. (Anna rất siêng năng chỉ.)

Các cụ gồm câu “nói bao gồm sách, mách tất cả chứng”. Bởi vì thế, khi diễn đạt tính giải pháp con tín đồ bằng giờ đồng hồ Anh, bạn nên đưa thêm các hành vi của họ nhằm củng cố thêm cho lời nói của mình.

Ex: Tom is quite lazy. He often doesn’t vị homework. (Tom is quite lazy. He often doesn’t vày homework.)

Khi bạn diễn tả tính cách con tín đồ bằng giờ đồng hồ Anh cũng nhớ rằng nói bớt nói tránh. Thay vị dùng hầu hết từ ngữ biểu đạt quá nặng nề, bạn hãy dùng phần đa từ thanh thanh hay rất có thể sử dụng giải pháp nói che định để không làm mất đi lòng bạn nghe.

Ex: Mike’s not very smart. (Mike không xuất sắc lắm.)

Những đoạn văn mẫu biểu đạt tính biện pháp con bạn bằng giờ Anh

Dưới đó là những đoạn văn mẫu diễn tả tính giải pháp con tín đồ bằng tiếng Anh, các bạn cũng có thể tham khảo để đưa ý tưởng. Sau đó, các bạn hãy vận dụng vào bài thực hành thực tế của mình.


*

Đoạn văn giờ Anh biểu đạt tính bí quyết của bạn hướng nội

I have a best friend named Hoa, she is an introvert. She doesn’t lượt thích interacting with strangers. She can be silent for hours without being bored. Hoa has difficulty communicating with others & only answers when asked. She just talks và opens her heart to lớn people close lớn her. Hoa likes tranquility. She likes khổng lồ be alone & listen lớn sad music. Noisy parties are lượt thích her “enemy”. She never went lớn these places. Due lớn being an introvert, Hoa has the ability to lớn work independently, think, và observe very well. She is considerate & sympathetic to lớn other people. However, I think she should change a bit. She should be more sociable, more communicative.

Dịch nghĩa:

Tôi bao gồm một cô bạn thân là Hoa, cô ta là fan hướng nội. Cô ấy ko thích tiếp xúc với nhiều người lạ. Cô ấy hoàn toàn có thể ngồi lặng ngắt trong hàng giờ đồng hồ thời trang mà không thấy chán. Hoa khó rất có thể giao tiếp với đa số người với cô ấy chỉ trả lời khi được hỏi. Cô ấy chỉ chịu nói cùng mở lòng trung ương sự với những người mà Hoa thật sự thân thiết. Hoa thích sự im tĩnh. Cô ấy chỉ đam mê cô đơn 1 mình và nghe những bản nhạc ảm đạm mà thôi. Các buổi tiệc ồn ào là quân địch của cô ấy. Hoa không khi nào đến đa số nơi như vậy. Vày là bạn hướng nội, cần Hoa có khả năng làm câu hỏi và xem xét một bí quyết độc lập, cũng tương tự quan sát đa số thứ siêu tốt. Cô ấy được reviews là người thuận lợi thông cảm với những người khác. Mặc dù nhiên, tôi suy nghĩ Hoa nên biến hóa một chút. Cô ấy nên ra bên ngoài xã hội và tiếp xúc với mọi tín đồ nhiều hơn.

Xem thêm: Cách Trồng Cây Ổi Trong Chậu Như Thế Nào Để Đạt "Hiệu Quả Cao"?

Đoạn văn giờ Anh biểu thị tính phương pháp của người hướng ngoại

I’m an extrovert. I love lớn talk. I can tell anyone about almost anything. I am eager lớn meet new friends and learn everything about them. I am enthusiastic, social, & assertive. I often participate in activities with a lot of people like parties, community activities và I lượt thích that. I’m a pretty open-minded person. I can easily communicate with others. However, I am a bit shy about communicating with introverts because we are completely opposite. People often say that I’m a “clown”. I find this quite true because I often make jokes that make people happier. One thing I don’t like about myself is that I get angry easily with others. I’ve always tried to lớn fix this.

Dịch nghĩa:

Tôi là fan hướng nội. Tôi thích thủ thỉ rất nhiều. Tôi nói cách khác với bất kể ai về bất cứ chuyện gì trên đời. Tôi sẵn lòng chạm chán những người bạn mới với học đông đảo thứ từ bỏ họ. Tôi là tín đồ nhiệt tình, ưng ý giao lưu với quyết đoán. Tôi liên tục tham gia những vận động có không ít người góp mặt tựa như các buổi tiệc, chuyển động xã hội với tôi say mê điều đó. Tôi là người khá dỡ mở. Tôi rất có thể dễ dàng tiếp xúc với người khác. Tuy nhiên, tôi có một chút ít nhút kém khi giao tiếp với những người hướng nội, cũng chính vì chúng tôi ở hai tình gắng đối nghịch trả toàn. Mọi người thường nói tôi là 1 “gã hề”. Tôi thấy điều đó khá đúng bởi vì tôi tiếp tục làm trò cười làm mọi bạn vui vẻ. Thêm 1 điều nữa, tôi không yêu thích về chính bản thân mình đó là tôi rất giản đơn nổi giận với những người khác. Tôi luôn luôn luôn nỗ lực sửa chữa nhược điểm đó.

Đoạn văn tiếng Anh miêu tả tính cách của người mẹ

Ai trong chúng ta cũng bao gồm một tín đồ mẹ. Mẹ của chúng ta có tính phương pháp ra sao? là người như thế nào? Hãy cùng mày mò tính biện pháp của người mẹ tôi qua bài viết bên bên dưới nhé.

To me, my mother is the most wonderful woman. My mother is very capable. My mother not only works but also takes care of my family very well. Every morning, she gets up early khổng lồ prepare breakfast for the whole family before going khổng lồ work. Not only that, my mother is very considerate. Every mother is very careful, rarely makes errors. My mother is also a considerate person. She is lượt thích my friend, always talking và confiding with me. At work, the mother is an intelligent & acumen person. She does her work excellently và is praised và loved by her colleagues. I am very proud of my mother.

Dịch nghĩa:

Đối với tôi, người mẹ là người thiếu nữ tuyệt vời nhất nắm gian. Mẹ tôi cực kỳ tài giỏi. Mẹ không chỉ là làm việc tác dụng mà còn chăm lo gia đình siêu tốt. Mỗi buổi sáng, bà ấy ngủ dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình trước lúc đi làm. Không chỉ là vậy, người mẹ tôi cực kỳ cẩn thận. Mọi bà mẹ trên nắm gian đều rất cẩn trọng, hãn hữu khi mắc phải lỗi không nên nào. Người mẹ tôi còn là người hết sức ân cần. Bà ấy như 1 người chúng ta của tôi, luôn luôn luôn truyện trò và tin cậy vào tôi. Khi làm cho việc, người mẹ tôi là người đàn bà thông minh cùng nhạy bén. Bà ấy ngừng xuất sắc công việc và được kính trọng, yêu quý bởi những đồng nghiệp. Tôi vô cùng tự hào về bà bầu tôi.

Bài viết bên trên là toàn bộ cụ thể những phía dẫn biểu đạt tính bí quyết con fan tiếng Anh nhưng tinycollege.edu.vn sẽ tổng thích hợp được. Hy vọng sau khi đọc dứt bài này, bạn đã có cho bản thân một ý tưởng phát minh hay ho, kèm với rất nhiều từ vựng diễn đạt tính cách thú vị để vận dụng vào bài bác làm của mình.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị