Cách tính diện tích hình chữ nhật, công thức chu vi

     

Hình chữ nhật là 1 trong trong các hình phổ cập nhất lúc tính diện tích vào thực tiễn. Sau phía trên chúng ta cùng cả nhà tìm hiểu về những bí quyết tính chu vi hình chữ nhật, diện tích hình chữ nhật. Các chúng ta thuộc tìm hiểu thêm nhé:

Định nghĩa hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Cách tính diện tích hình chữ nhật, công thức chu vi

Hình chữ nhật là tđọng giác có tứ góc vuông, 2 cạnh dài cân nhau và 2 cạnh ngắn cân nhau.

Tính hóa học của hình chữ nhật.

– Chu vi hình chữ nhật là một trong số phân chia hết mang đến 2 nếu chiều nhiều năm với chiều rộng lớn của hình chữ nhật đó là các số tự nhiên và thoải mái.

– Nếu tăng chiều dài của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi hình chữ nhật kia tăng lên a x 2 đơn vị.

– Nếu tăng chiều rộng của hình chữ nhật lên a đơn vị chức năng thì chu vi hình chữ nhật đó tăng thêm a x 2 đơn vị.

– Nếu giảm chiều lâu năm của hình chữ nhật đi a đơn vị chức năng thì chu vi hình chữ nhật đó giảm đi a x 2 đơn vị.

– Nếu bớt chiều rộng của hình chữ nhật đi a đơn vị thì chu vi hình chữ nhật kia giảm xuống a x 2 đơn vị chức năng.

Xem thêm: Giải Mã 300 Trò Ảo Thuật Phần 1,2,3,4 Tổng Hợp, Giải Mã Trò Ảo Thuật Với Sợi Dây Và Chiếc Nhẫn

– Nếu gấp chiều lâu năm hoặc chiều rộng lớn của hình chữ nhật lên từng nào lần thì diện tích hình chữ nhật này sẽ tăng thêm bấy nhiêu lần cùng trở lại.

Công thức tính chu vi hình chữ nhật:
*
Hình chữ nhật và bí quyết tính chu vi hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật bởi 2 lần tổng của chiều nhiều năm và chiều rộng

C = 2 x (a+b)

Công thức tính diện tích hình chữ nhật:
*
Hình chữ nhật và cách làm tính diện tích S hình chữ nhật

Diện tích hình chữ nhật bằng tích chiều nhiều năm nhân chiều rộng lớn.

S = a x b

các bài tập luyện vận dụng về những cách làm tính chu vi hình chữ nhật, diện tích S hình chữ nhật

Bài 1: Cho hình chữ nhật ABCD, gồm chiều dài AB = 7centimet, chiều rộng lớn AD = 5centimet. Tính diện tích với chu vi hình chữ nhật.

Lời giải

*

Chu vi hình chữ nhật bằng :

C = 2 x (a+b) = 2 x (7+5) = 24 (cm)

Diện tích hình chữ nhật bằng:

S = a x b = 7 x 5 =35 (cm2)

Đáp số: C = 24 centimet, S = 35 cm

Bài 2: Tìm chu vi của 1 hình chữ nhật biết chiều rộng bằng 5m, và gồm diện tích S bằng 60 mét vuông.

Lời giải

Chiều lâu năm của hình chữ nhật bằng:

60 : 5 = 12 (cm)

Chu vi hình chữ nhật bằng:

2 x (12 + 5 ) = 34(cm)

Đáp số: C = 34 cm

Bài 3: Một miếng bìa hình chữ nhật gồm chu vi 96 centimet, trường hợp bớt chiều nhiều năm 13 cm cùng giảm chiều rộng 5 centimet thì được một hình vuông vắn. Hỏi miếng bìa hình chữ nhật kia có diện tích bằng bao nhiêu?

Lời giải:

Miếng bìa hình chữ nhật bao gồm chiều dài thêm hơn nữa chiều rộng là:

13 – 5 = 8 (cm)

Nửa chu vi hình chữ nhật:

96 : 2 = 48 (cm)

Chiều rộng hình chữ nhật là:

(48 – 8) : 2 = 20 (cm)

Chiều nhiều năm hình chữ nhật là:

trăng tròn + 8 = 28 (cm)

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là:

28 x đôi mươi = 560 (cm2)

Đáp số: S = 560 (cm2)

Bài 4: Tìm diện tích của một hình chữ nhật tất cả chiều rộng 26 cm với gồm chu vi cấp 3 lần chiều dài?

Lời giải:

Ta có:

Chu vi = chiều nhiều năm x 3 = chiều lâu năm x 2 + chiều lâu năm.

Lại có:

Chu vi = chiều nhiều năm x 2 + chiều rộng lớn x 2

Vậy: Chiều dài = chiều rộng lớn x 2.

Chiều lâu năm hình chữ nhật là:

26 x 2 = 52 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là:

52 x 26 = 1352 (cm2)

Đáp số: S = 1352 (cm2)

Bài 5: Một miếng khu đất hình chữ nhật tất cả chiều lâu năm 64 m, chiều rộng lớn 34 m. Người ta giảm chiều nhiều năm với tăng chiều rộng lớn nhằm miếng khu đất là hình vuông vắn, biết phần diện tích sút theo hướng nhiều năm là 272. Tìm phần diện tích S tạo thêm theo hướng rộng lớn.

Lời giải:

Số đo bị giảm của chiều nhiều năm miếng đất là:

272 : 34 = 8 (m)

Cạnh của miếng khu đất hình vuông vắn là:

64 – 8 = 56 (m)

Chiều rộng miếng khu đất được tăng thêm số mét là:

56 – 34 = 22 (m)

Diện tích phần tăng theo chiều rộng miếng đất là:

56 x 22 = 1232 (m2)

Đáp số: Stăng theo chiều rộng = 1232 (m2)

Trên đó là các công thức tính chu vi hình chữ nhật, diện tích S hình chữ nhật, những bài bác tập áp dụng liên quan cho hình chữ nhật. Hi vọng rằng để giúp đỡ chúng ta vận dụng với học thiệt tốt.


Chuyên mục: Kiến thức thú vị